Chór Mieszany UMFC

Dyrektor artystyczny – prof. dr hab. Krzysztof Kusiel-Moroz

chor-1_590x317

Chór Mieszany Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina tworzą studenci Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Wydziału Fortepianu, Klawesynu i Organów, Wydziału Instrumentalnego (sekcji gitary i akordeonu), Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz Wydziału Reżyserii Dźwięku. Kierownikami chóru byli m.in. profesorowie: Józef Bok, Henryk Wojnarowski i Maciej Jaśkiewicz, a w latach 1982–2006 funkcję tę sprawował prof. zw. Ryszard Zimak. Zespół bierze czynny udział w życiu artystycznym uczelni, wykonując utwory a cappella, a także – we współpracy z orkiestrą symfoniczną – wielkie dzieła wokalno-instrumentalne. Niezależnie od działalności koncertowej chór bierze aktywny udział w życiu akademickim uczelni, występując podczas corocznych inauguracji nowego roku akademickiego, także z okazji Święta Uczelni przypadającego w dniu urodzin Fryderyka Chopina – patrona uczelni oraz podczas uroczystości nadania doktoratu honoris causa wybitnym przedstawicielom świata artystycznego.


ostatnia modyfikacja: 08/06/2017