Chopin University Dance Company

Kierownik artystyczny – Aleksandra Dziurosz

fot. Adriana Le Hoang

Z inicjatywy studentek specjalności Rytmika oraz pedagog Aleksandry Dziurosz w 2016 roku utworzony został pierwszy w historii Uniwersytetu zespół taneczny o nazwie Chopin University Dance Company. W skład zespołu wchodzą głównie studenci i absolwenci Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca. Zespół współpracuje również ze studentami, absolwentami oraz wykładowcami z pozostałych Wydziałów UMFC oraz z polskimi i zagranicznymi artystami spoza uczelni. Członkowie zespołu poprzez regularne lekcje kształcą swe umiejętności w zakresie technik tańca współczesnego, klasycznego, improwizacji ruchowej oraz aktorstwa. Głównym celem artystycznym formacji jest tworzenie autorskiego repertuaru tanecznego, składającego się z miniatur choreograficznych oraz spektakli opartych na tańcu współczesnym, jazzowym, źródłowym i teatrze ruchu. Repertuar zespołu prezentowany jest podczas wydarzeń artystycznych, festiwali i konkursów w Polsce i za granicą.

https://www.facebook.com/CUDaCo/


ostatnia modyfikacja: 12/10/2017