Sztuka

 

Działalność artystyczna

Uniwersytet jest ośrodkiem bogatego życia koncertowego. Działalność koncertowa związana jest zarówno z kształceniem młodych muzyków, jak i z działalnością artystyczno-naukową pedagogów. Jej celem jest popularyzacja dorobku Uczelni, a także upowszechnianie muzyki w środowisku stołecznych melomanów. Organizowane są stałe koncerty (środowe) – duże koncerty symfoniczne, oratoryjne, recitale i koncerty kameralne oraz okazjonalne recitale i audycje studenckie, studenckie przedstawienia operowe.

W Uniwersytecie odbywają się konkursy: Międzynarodowy Konkurs im. Tadeusza Wrońskiego na Skrzypce Solo, Międzynarodowy Konkurs Organowy, Konkurs Klawesynowy im. Wandy Landowskiej, Międzynarodowy Konkurs Wiolonczelowy im. Witolda Lutosławskiego.

W Uczelni działa Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, złożona ze studentów Wydziału Instrumentalnego (obowiązkowe zajęcia dydaktyczne). Daje ona około 10 koncertów rocznie. Młodzi symfonicy grali pod batutą wielu wybitnych muzyków, jak: Krzysztof Biegański, Violetta Bielecka, Mirosław Jacek Błaszczyk, Piotr Borkowski, Łukasz Borowicz, Andrzej Borzym jr, Tomasz Bugaj, Wojciech Czepiel, Henryk Czyż, Ryszard Dudek, Michał Dworzyński, Michael Gläser, Czesław Grabowski, José Maria Floréncio, Władysław Kabalewski, Szymon Kawalla, Jacek Kaspszyk, Michał Klauza, Benedykt Konowalski, Kazimierz Kord, Jan Krenz, Krzysztof Kusiel-Moroz, Pavel Lando, Larry Livingston, Witold Lutosławski, Bogusław Madey, Jerzy Maksymiuk, Maja Metelska, Wojciech Michniewski, Marcin Nałęcz-Niesiołowski, Michał Nesterowicz, Maciej Niesiołowski, Grzegorz Nowak, Mieczysław Nowakowski, Krzysztof Penderecki, Marek Pijarowski, Janusz Powolny, Janusz Przybylski, Paweł Przytocki, Wojciech Rajski, Arnold Rezler, Witold Rowicki, Zygmunt Rychert, Jerzy Salwarowski, Jerzy Semkow, Ruben Silva, Andrzej Straszyński, Jerzy Swoboda, Evgeny Volynsky, Bruno Weil, Tadeusz Wicherek, Kazimierz Wiłkomirski, Stanisław Wisłocki, Antoni Wit, Bohdan Wodiczko, Tadeusz Wojciechowski, Monika Wolińska, Sławek A. Wróblewski, Ryszard Zimak.

Chór Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie tworzą studenci z wydziałów I, II, V, VI i częściowo III. W latach 1982-2006 kierownikiem artystycznym zespołu był prof. Ryszard Zimak, a obecnie tę funkcję sprawuje prof. Krzysztof Kusiel-Moroz. Ważniejsze wykonania to: MagnificatMsza h-moll J. S. Bacha, Requiem W.A. Mozarta i Requiem G. Faurégo, Stabat Mater F. Poulenca i Stabat Mater K. Szymanowskiego i utwory a cappella. Chór bie­rze aktywny udział w życiu artystycznym uczelni. Wystę­puje pod­czas corocz­nych inau­gu­ra­cji nowego roku oraz innych waż­nych uro­czy­sto­ści aka­de­mic­kich, jak nada­nie dok­to­ratu hono­ris causa wybit­nym przed­sta­wi­cie­lom świata artystycznego.


Biuro Koncertowe
Zofia Malcolm, Beata Fiugajska oraz Magdalena Kowalczyk z Biura Koncertowego zawsze udzielą informacji na temat aktualnie organizowanych koncertów.
Biuro mieści się w pokoju 207
tel./fax: (22) 827 72 49 oraz
tel. (22) 827 72 41 w. 235
e-mail: bk@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 08/06/2017