Postępowania awansowe — 2018

Postępowania o nadanie tytułu profesora sztuk muzycznych

Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Barbarze Okoń-Makowskiej

Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Napieralskiej

Postępowania habilitacyjne 2018

Doktoraty 2018


ostatnia modyfikacja: 18/02/2020