Postępowania awansowe — 2014

Postępowanie habilitacyjne dr. Mariusza Klimka

Postępowanie habilitacyjne dr. Pawła Gusnara

Postępowanie habilitacyjne dr. Lesława Podolskiego

Postępowanie habilitacyjne dr. Krzysztofa Maroska

Postępowanie habilitacyjne dr Jolanty Quattrini

Postępowanie habilitacyjne kw. I st. Joanny Maklakiewicz

Postępowanie habilitacyjne dr Iwony Hossy-Dereweckiej

Postępowanie habilitacyjne dr Barbary Okoń-Makowskiej

Postępowanie habilitacyjne kw. I st. Henryka Mikołajczyka

Przewód doktorski mgr Aleksandry Wojtaszek

Postępowanie habilitacyjne dr Renaty Skupin

 


ostatnia modyfikacja: 18/02/2020