Postępowania awansowe

Postępowania o nadanie tytułu Profesora sztuk muzycznych

Postępowania habilitacyjne 2019

Doktoraty 2019


ostatnia modyfikacja: 14/11/2019