Postępowania awansowe

Przewód doktorski mgr. Marka Szemiela

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Przedpełskiej-Bieniek

Przewód doktorski mgr Chengzhu Li

Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Radomskiej

Postępowanie habilitacyjne dra Zbigniewa Grygielskiego


ostatnia modyfikacja: 17/02/2017