Postępowania awansowe

Postępowania o nadanie tytułu Profesora sztuk muzycznych

Postępowania habilitacyjne 2020

Doktoraty 2020


ostatnia modyfikacja: 18/02/2020