Postępowania awansowe

Przewód doktorski mgr. Tomasza Hynka

Postępowanie habilitacyjne dr Zuzanny Elster

Postępowanie habilitacyjne dr Maryli Renat

Postępowanie habilitacyjne dr. Jana Oleszkowicza

Przewód doktorski mgr. Marka Szemiela

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Przedpełskiej-Bieniek

Przewód doktorski mgr Chengzhu Li

Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Radomskiej

Postępowanie habilitacyjne dra Zbigniewa Grygielskiego


ostatnia modyfikacja: 28/04/2017