Postępowania awansowe

Postępowania o nadanie tytułu Profesora sztuk muzycznych:

Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Barbarze Okoń-Makowskiej

Postępowanie o nadanie tytułu profesora dr hab. Joannie Napieralskiej

Postępowania habilitacyjne 2018

Doktoraty 2018


ostatnia modyfikacja: 06/11/2018