Postępowania awansowe

Postępowanie habilitacyjne dr Agaty Igras

Postępowanie habilitacyjne dr Tomiry Rogali

Przewód doktorski mgr. Leszka Potasińskiego

Przewód doktorski mgr. Mateusza Rzewuskiego

Postępowanie o nadanie tytułu prof. dr hab. Barbarze Okoń-Makowskiej

Postępowanie o nadanie tytułu prof. dr hab. Joannie Napieralskiej

Przewód doktorski mgr Le Shi

Postępowanie habilitacyjne dr Aleksandry Kłaput-Wiśniewskiej

Przewód doktorski mgr Feng Ke

Postępowanie habilitacyjne dr Bożeny Bojaryn-Przybyły


ostatnia modyfikacja: 09/05/2018