Postępowania awansowe

Postępowanie habilitacyjne dr Zuzanny Elster

Postępowanie habilitacyjne dr Maryli Renat

Postępowanie habilitacyjne dr. Jana Oleszkowicza

Przewód doktorski mgr. Marka Szemiela

Postępowanie habilitacyjne dr Małgorzaty Przedpełskiej-Bieniek

Przewód doktorski mgr Chengzhu Li

Postępowanie habilitacyjne dr Doroty Radomskiej

Postępowanie habilitacyjne dra Zbigniewa Grygielskiego


ostatnia modyfikacja: 22/03/2017