Kadra pedagogiczna

Profesorowie tytularni

 

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora UMFC

Docenci i adiunkci

Asystenci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

stan na 31.01.2019


ostatnia modyfikacja: 15/02/2019