Kadra pedagogiczna

Profesorowie tytularni

Nauczyciele akademiccy ze stopniem doktora habilitowanego na stanowisku profesora UMFC

Docenci i adiunkci

Asystenci

Starsi wykładowcy

Wykładowcy

stan na 28.03.2019


ostatnia modyfikacja: 15/04/2019