Stypendia, pomoc materialna dla studentów

Zarządzenie Rektora nr 40/2017 z dnia 17 października 2017 r.
w sprawie ustalenia stawek wysokości stypendiów dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018

Zarządzenie Rektora nr 38/2017 z dnia 2 października 2017 r.
w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

Komunikat nr 8/2017 z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie przydzielania miejsc w Domu Studenckim ,,Dziekanka”

Zarządzenie nr 30/2017 z dnia 17 lipca 2017 r.
w sprawie zasad przyznawania studentom Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina miejsc w Domu Studenckim ,,Dziekanka” na rok akademicki 2017/2018


ostatnia modyfikacja: 18/10/2017