Biuro Karier

Biuro Karier Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina pro­wa­dzi nastę­pu­ją­cą dzia­łal­ność:

Kontakt:
Jacek Dziołak, mgr Mateusz Stankiewicz
mail: biurokarier@chopin.edu.pl
tele­fon: 22 2789 284

Dyżur: ponie­dzia­łek – czwar­tek 10:00 – 16:00


ostatnia modyfikacja: 22/06/2018