Praca w UMFC

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina 

 

Kwestionariusz osobowy

 

Administracja

Audytor wewnętrz­ny

Specjalista ds. płac

 

Wydział Wokalno-Aktorski

Konkurs na sta­no­wi­sko Profesora Uczelni na kie­run­ku woka­li­sty­ka, pro­wa­dzą­ce­go zaję­cia z głów­ne­go przed­mio­tu kie­run­ko­we­go — śpiew solo­wy


ostatnia modyfikacja: 21/02/2019