Praca w UMFC

Klauzula infor­ma­cyj­na — kan­dy­dat do pra­cy UMFC (doc)

Kwestionariusz oso­bo­wy dla kan­dy­da­ta do pra­cy UMFC (doc)

Oświadczenie o nie­ka­ral­no­ści i pod­sta­wo­wym miej­scu pra­cy (doc)

 

Administracja

Porządkowa/Porządkowy


ostatnia modyfikacja: 15/04/2019