dr hab. Zuzanna Elster


Fot. Mirosław Pietruszyński

Urodzona w 1985 r. w Warszawie, harfistka solistka, kameralistka, pedagog. Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2008) w klasie harfy prof. Urszuli Mazurek oraz (również z wyróżnieniem) podyplomowe studia „Konzertexamen” w Hochschule für Musik „Hanns Eisler” w Berlinie (2011) w klasie harfy prof. Marii Graf. Pobierała także lekcje harfy u Germaine Lorenzini w Lyonie. Ponadto swoje umiejętności doskonaliła w kraju i za granicą podczas kursów mistrzowskich prowadzonych przez harfistki: E. Bennett, J. Bouskovą, S. Kanga, M. Graf, G. Lorenzini, S. McDonald, C. Michel, N. Shamayevą, H. Storck.

Od 2008 roku jest pedagogiem klasy harfy Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, od 2013 r. na stanowisku adiunkta. Od 2009 r. prowadzi klasę harfy w ZPSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 roku otrzymała tytuł doktora sztuki muzycznej, a w 2017 roku – doktora habilitowanego sztuki muzycznej.

Jest laureatką krajowych i międzynarodowych konkursów harfowych. Została dwukrotnie stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2003, 2004) oraz stypendystką banku Société Généerale (2008), co umożliwiło jej nagranie płyty CD. W 2009 r. otrzymała medal Magna cum Laude z rąk Rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, a w 2010 r. Nagrodę Indywidualną II stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej. W 2011 roku była jurorem podczas I Ogólnopolskiego Konkursu „Miniatura na harfę celtycką”.

Koncertuje jako solistka w kraju i za granicą. Występowała we Francji, Irlandii, Niemczech, Włoszech, Republice Czeskiej i Rosji, m.in. w ramach prestiżowych międzynarodowych festiwali i kongresów harfowych oraz muzycznych: IX Światowego Kongresu Harfowego w Dublinie (2005), „Dni Harfy” w Ostrawie (2002-2008), „International Conservatoire Week” w Sankt Petersburgu (2006).  Ponadto koncertowała m.in. w: Filharmonii Narodowej, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Łódzkiej, Lubelskiej i Szczecińskiej, Zamku Królewskim w Warszawie oraz Studio Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Występowała jako solistka z orkiestrami: Brandenburger Symphoniker, Polską Orkiestrą Radiową, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Szczecińskiej, Toruńską Orkiestrą Symfoniczną, Concerto Avenna i Capella Bydgostiensis. Jako muzyk orkiestry stale współpracuje z orkiestrą Sinfonia Varsovia. Ponadto współpracowała m.in. z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Narodowej, Israel Contemporary Players, Sinfonią Iuventus. Dokonywała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, a także dokonywała prawykonań utworów współczesnych kompozytorów polskich.


ostatnia modyfikacja: 04/09/2017