prof. zw. dr hab. Zofia Konaszkiewicz

Studia w zakresie psychologii, pedagogiki i sztuki muzycznej.

Magisterium w zakresie psychologii uzyskane na Uniwersytecie Warszawskim na podstawie pracy Analiza procesu reedukacji dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania w 1967 roku. Magisterium w zakresie sztuki uzyskane w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na podstawie występu artystycznego i pracy Wychowawcza funkcja amatorskiego muzykowania zespołowego młodzieży w 1975 roku.

Doktorat w zakresie pedagogiki uzyskany na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Wychowawcza funkcja odbioru muzyki przez młodzież w 1974 roku. Habilitacja na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego na podstawie rozprawy Tancerze polscy – problemy kształcenia i zawodu w 1988 roku.

Tytuł naukowy profesora uzyskany w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w 1997 roku, od 1999 roku profesor zwyczajny.

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA:

Kierownictwo Katedry Edukacji Muzycznej i Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, a także członkostwo w Komisji Naukowej ds. doktoratów . Praca w Zarządzie Polskiej Sekcji International Society for Music Education, członkostwo w Polskim Towarzystwie Pedagogicznym, członkostwo w European Association for Music in School, ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. awansu zawodowego nauczycieli. Współpraca z Centrum Edukacji Artystycznej i Centrum Animacji Kulturalnej, z Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. W latach ubiegłych współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego w zakresie działalności artystycznej.

Udział w kilkudziesięciu sesjach naukowych i kongresach dotyczących przede wszystkim pedagogiki muzycznej i wychowania przez sztukę.

Główne kierunki badań naukowych:


ostatnia modyfikacja: 05/04/2013