prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Płużek

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej (obecnie: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) we Wrocławiu. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w klasie fagotu prof. Stanisława Lecha w 1974 roku. Członek Wielkiej Orkiestry Symfonicznej PRiTV w Katowicach w latach 1973-76, pierwszy fagocista Filharmonii Narodowej w Warszawie w latach 1976-87. Od 1989 roku do chwili obecnej jest solistą orkiestry Sinfonia Varsovia.

Brał udział w wielu konkursach muzycznych, zdobywając szereg nagród m.in. I nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Młodych Fagocistów w 1973 roku, II nagrodę na Międzynarodowym Konkursie w Anconie w 1979 roku (pierwszej nagrody nie przyznano) oraz brązowy medal na Międzynarodowym Konkursie w Genewie w 1980 roku.

Członek Warszawskiego Kwintetu Dętego „Da Camera”, z którym koncertował w wielu krajach Europy i w USA oraz dokonał szeregu nagrań płytowych i radiowych. Od 1980 roku prowadzi klasę fagotu w Uniwersytet Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jego absolwentami są m.in.: G. Gołąb, A. Budejko, M. Oczachowski, L. Wachnik, K. Piotrowska, R. Zason, K. Zdybel, P. Kamiński – soliści i członkowie czołowych polskich orkiestr oraz laureaci wielu konkursów zarówno krajowych jak i międzynarodowych.

W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję kierownika Katedry Instrumentów Dętych UMFC w Warszawie.

e-mail: zbigniewpluzek@gazeta.pl


ostatnia modyfikacja: 06/10/2016