prof. UMFC dr hab. Włodzimierz Promiński

Urodził się w Opolu w 1958 roku. Tam ukończył z wyróżnieniem podstawową i średnią szkołę muzyczną w klasie skrzypiec Karola Reimana. Studiował w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) pod kierunkiem Franciszka Jurysa. Uczelnię tę ukończył w 1983 roku, otrzymując dyplom z wyróżnieniem.

Brał udział w licznych kursach mistrzowskich, m.in. u Olega Krysy, Zachara Brona, Roberta Mastersa, Vladimira Avramowa. Po ukończeniu studiów w Warszawie, kontynuował naukę w dziedzinie muzyki kameralnej w Hochschule für Musik w Kolonii w klasie prowadzonej przez Amadeus Quartet, potem w Berlinie pod kierunkiem prof. Eberharda Feltza i w Detmold w Hochschule für Musik u prof. Ernsta Mayer-Schierninga.

W 1984 roku założył KWARTET CAMERATA i jest jego I skrzypkiem.

Jako kameralista jest laureatem kilku międzynarodowych konkursów muzycznych m.in. w Tokio (1989), w Monachium (1990) oraz w Paryżu (1990, I nagroda). Występy z zespołem w znanych ośrodkach muzycznych Europy, Azji, USA i Japonii, udział w festiwalach międzynarodowych oraz nagrania płytowe spotkały się z dużym uznaniem krytyki w takich pismach, jak: Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde de la Musique, Le Soir, czy The Strad.

Za swą działalność otrzymał w 1991 roku Nagrodę Artystyczną Młodych im. St. Wyspiańskiego. Nagrania płytowe, jakich wraz z Kwartetem Camerata dokonał dla wytwórni fonograficznych w Belgii, Niemczech i Polsce przyniosły mu szereg wyróżnień, wśród nich tytuł Płyty Roku 1995 polskiego miesięcznika ,,Studio” (nagranie kwartetów Schuberta dla firmy DUX) i Diapason d’Or (1994) za muzykę kameralną Gillaume Lekeu nagraną w firmie Ricercar.

Wraz z zespołem był sześciokrotnie nominowany do nagrody ,,Fryderyk”, a w 1999 roku zdobył to trofeum. W 2004 roku otrzymał z rąk Ministra Kultury odznaczenie „Zasłużony działacz kultury”.

Od grudnia 2008 zatrudniony jest na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. W latach 2004-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. W kadencji 2008-2012 został wybrany dziekanem tego wydziału.

Od 1994 roku prowadzi kursy mistrzowskie dla kwartetów smyczkowych w Gorlicach. Jest członkiem Prezydium Rady Akademii Fonograficznej i pełnomocnikiem ds. koncertowych rektora Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz prezesem Polskiego Towarzystwa Muzyki Kameralnej.

e mail: kwartet@camerata.art.pl


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014