prof. dr hab. Witold Osiński

Witold Osiński, reżyser dźwięku oraz matematyk, jest absolwentem Wydziału Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego (1982) oraz warszawskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Krystyny Diakon (1988), kontynuatorki myśli estetycznej i klasy fonograficznej jednego z założycieli Wydziału Reżyserii Dźwięku prof. Antoniego Karużasa.

W uczelni Witold Osiński pracuje od 1989 r. W roku 2015 otrzymał tytuł profesora sztuk muzycznych. W latach 2000-2004 był prodziekanem, a w kadencjach 2005-2008 i 2008-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Od 1988 realizował nagrania, głównie w zakresie muzyki jazzowej i ambitnej muzyki rozrywkowej.

Zajmował się nagłośnieniem koncertów i liturgii w kościołach, recitali i koncertów solistów i zespołów w salach koncertowych i klubach jazzowych.

Współpracował także przy opracowywaniu i realizacji dźwięku do przedstawień z kilkunastoma teatrami w Warszawie, m.in.: Dramatycznym, Współczesnym, Żydowskim. Od 2000 roku stale współpracuje z Teatrem Muzycznym Roma, gdzie opracowuje koncepcję dźwiękową i realizuje na żywo dźwięk w spektaklach musicalowych.

Wygłosił kilka referatów na sympozjach reżyserii i inżynierii dźwięku, dwa wykłady na Uniwersytecie Muzycznym w Iasi (Rumunia) w ramach programu Erasmus, prowadził też warsztaty realizatorskie na IV Warszawskim Festiwalu Nauki.

W roku akademickim 2006/2007 prowadził zajęcia w Akademii Muzycznej w Katowicach. Od października 2006 r. jest również zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Za najistotniejsze w działalności reżysera dźwięku uważa twórczą kreację walorów brzmieniowych oraz przestrzennych obrazu dźwiękowego.

W wolnym czasie pasjonuje się turystyką górską, grą w szachy oraz oddaje się lekturze ojców kościoła, filozofów klasycznych oraz współczesnych. Ulubieni autorzy to T. Merton i C. S. Lewis.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019