prof. nadzw. dr hab. Wanda Tchórzewska-Kapała

Studia na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem w klasie prof. Ryszarda Zimaka. Obecnie jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, gdzie prowadzi klasę dyrygentury chóralnej. W roku 2000 otrzymała kwalifikacje I stopnia w zakresie sztuki muzycznej, w roku 2005 stopień doktora habilitowanego, a w roku 2013 otrzymała tytuł profesor sztuk muzycznych.

Swoją działalność artystyczną i pedagogiczną w Zespole Państwowych Ogólnokształcących Szkół Muzycznych nr 3 im. Grażyny Bacewicz w Warszawie prowadzi od 1988 roku. Efekty tej pracy prezentuje na Festiwalach Chórów Szkół Muzycznych I i II st. Regionu Mazowieckiego, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym dwukrotnie Nagrodę Grand Prix (2000, 2006). W XXXIII Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat wraz z zespołem otrzymała II miejsce w kategorii chórów młodzieżowych. W roku 2000 wzięła udział w I Europejskich Spotkaniach Chóralnych organizowanych przez Teatr Wielki w Warszawie i Fundację Alla Polacca. W roku 2002 wystąpiła w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, biorąc udział w IX Ogólnopolskim Festiwalu Gwiazdy Promują. Wielokrotnie koncertowała w Legnicy w ramach Festiwalu Conversatorium Organowe. Wzięła udział w I i II Międzynarodowych Spotkaniach Szkół Muzycznych w Wilanowie.

Pracowała nad przygotowaniem Chóru Mieszanego UMFC do wykonania wielkich dzieł wokalnych i wokalno-instrumentalnych, takich jak: IX Symfonia d-moll L. van Beethovena, Carmina Burana C. Orffa, Stabat Mater S. Moryto, Stabat Mater K. Szymanowskiego.

Jej występy w kraju i za granicą (Niemcy, Wielka Brytania, Węgry) odbywały się w tak prestiżowych miejscach, jak Royal Academy of Music w Londynie i Filharmonia Narodowa w Warszawie. Wielokrotnie występowała na estradach stołecznych sal koncertowych, czyli w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, Muzeum im. Jana Pawła II, Zamku Królewskim i Muzeum-Pałacu w Wilanowie. W ramach wymiany międzyszkolnej często koncertuje w Niemczech, m.in. w Heide, Meldorf i Brunsbüttel.

Uczestniczyła w wielu sympozjach naukowych w Polsce i za granicą oraz w pracach jury podczas festiwali i konkursów chóralnych.

Od 2005 roku pracuje w Warszawskiej Operze Kameralnej na stanowisku dyrygenta chóru (do 2009) i zespołu solistów. W ramach tej działalności przygotowała partie chóralne w utworach takich kompozytorów, jak: Albertini, Donizetti, Fauré, Montéclair, Mozart, Verdi, Weber, Dankowski, Elsner, Gorczycki, Kurpiński, Pękiel, Stachowicz, Żebrowski.

Indywidualne osiągnięcia dyrygentki stanowią nagrody i wyróżnienia, do których należą: Nagroda I stopnia Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej (1997), Nagroda dla Najlepszego Dyrygenta przyznana przez Katedrę Dyrygentury Chóralnej AMFC w Warszawie (1998, 1999, 2001, 2003, 2004, 2006), Nagroda Państwowa Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Nagroda II stopnia Ministra Kultury (2005), Nagroda II stopnia Rektora AMFC w Warszawie (2005), odznaka honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008) oraz wielokrotne nagrody Dyrektora ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014