prof. zw. Bożena Violetta Bielecka

Profesor sztuk muzycznych UMFC Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku. Jest absolwentką PSM I st. i II st. w Białymstoku, klasy fortepianu profesor Z. Frankiewicz oraz Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (studia z wyróżnieniem w klasie prof. Ryszarda Zimaka i prof. Józefa Boka).

Prowadzi zespoły: Chór Żeński Zespołu Szkół Muzycznych ,,Schola Cantorum Bialostociensis” i Białostocki Chór Kameralny ,,Cantica Cantamus”.

W latach 1999-2005 była kierownikiem Zakładu Dyrygentury Chóralnej AMFC Filii w Białymstoku (obecnie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku). Zainicjowała oraz zorganizowała trzy Konkursy Młodych Chórmistrzów w AMFC Filii w Białymstoku.

W latach 1995-1999 pracowała w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

W latach 1995-1997 była konsultantem wokalnym Chóru Operowego Teatru Narodowego w Warszawie.

Jest wykładowcą klasy śpiewu w Zespole Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Białymstoku. Od roku 1998 jest prezesem Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Chóralnej ,,Cantica Cantamus” oraz organizatorem Międzynarodowych Warsztatów Młodzieży Polskiej i Polonijnej. Od 2000 jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Podlaskiego Festiwalu ,,Łapskie Te Deum”.

Uczestniczy jako członek jury na festiwalach i konkursach chóralnych w kraju i za granicą.

W kadencji 2008-2012 sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014