Teresa Gręziak


Fot. Adam Milczarek

Doktorantka na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską pod opieką naukową prof. Marii Poprzęckiej; uczestniczka seminarium doktoranckiego „Speculum Byzantinum” dr Iriny Tatarovej i bp. prof. Michała Janochy.

Absolwentka dyrygentury chóralnej UMFC w klasie prof. Bogdana Goli (2011) i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim (2014). Na UMFC studiowała ponadto muzykę kościelną (2005/2006) i muzykę dawną (2008/2009). Stypendystka licznych programów, w tym dwukrotnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; laureatka Dongsan – Ryszard Zimak Fellowship, Dongsan Research Foundation (na rok akademicki 2009/10) i I miejsca na UMFC oraz II miejsca w województwie mazowieckim w konkursie Primus inter pares. Student Roku 2008. Dzięki programowi Socrates-Erasmus część studiów spędziła w Rzymie. Ponadto, w 2012 roku otrzymała stypendium weneckiej Fondazione Ugo e Olga Levi onlus na realizację XXXIII Międzynarodowego Kursu Chorału Gregoriańskiego (Wenecja 2012, Cremona 2013). W roku akademickim 2015/2016 otrzymała stypendium z dotacji projakościowej Wydziału  „Artes Liberales” UW.

Jest czynnym muzykiem: od 2007 roku związana z zespołem Mulierum Schola Gregoriana „Clamaverunt Iusti”; od 2013 roku pełni funkcję organistki w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich. Przez 5 lat pracowała z Warszawskim Chórem Międzyuczelnianym (IX 2010 – XI 2015), z którym m.in. przeprowadziła sezon jubileuszowy 50 lat istnienia zespołu pt. Sztuk puk – otwórz się na sztukę, interdyscyplinarny projekt prezentujący wybrane dzieła sztuk plastycznych publiczności z dysfunkcją wzroku. Inicjatorka projektu kompozytorsko-chóralnego Kobiety Kościoła (www.kobietykosciola.pl), założycielka i kierowniczka artystyczna zespołu projektowego CAMERATA TEREZJA.

Od roku akademickiego 2016/17 pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w UMFC, prowadząc zajęcia ze sztuki współczesnej i historii kultury.


ostatnia modyfikacja: 19/07/2017