st. wykł. dr Elżbieta Danuta Lesiak-Bielawska

Wykształcenie:

1978 – Bachelor of Arts (Hons.), Uniwersytet w Nairobi, Wydział Filozofii i Religioznawstwa

1983 – magister filologii angielskiej; praca z zakresu literatury pt. „The   Influence of B. Brecht on British Drama”; Instytut Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

1996 – podyplomowe studia z zakresu marketingu; praca pt. „Promocyjna funkcja opakowania”; Szkoła Główna Handlowa, Warszawa

2007 – doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa; praca z zakresu psycholingwistyki pt. „Exploring the Relationship between Learning Style Preferences and Reading/Listening Strategy Use in English as a Foreign Language”; Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego

Dorobek naukowy:

2 monografie i podręcznik do nauki języka angielskiego dla muzyków, 2 rozdziały w monografiach naukowych i 24 artykuły opublikowane w czasopismach z listy B i C.

Monografie:

Podręcznik:   

Rozdziały w monografiach:

Artykuły:

 1. „Psycholingwistyczny model procesu tworzenia wypowiedzi pisemnej w języku obcym i jego implikacje dydaktyczne” Języki Obce w Szkole 3/2005
 2. „Styl uczenia się i jego praktyczne implikacje dla dydaktyki języków obcych” Języki Obce w Szkole 1/2007
 3. „Różnice indywidualne w klasie językowej a nauczanie kompozycji” Języki Obce w Szkole 4/2007
 4. „Osobowość ucznia a sukces w nauce języka obcego” Języki Obce w Szkole 5/2007
 5. „Różnice indywidualne i ich rola w procesie akwizycji językowej” Języki Obce w Szkole  numer specjalny 6/2008 „O autonomii”
 6. “The relationship between learning style preferences and reading strategy use in English as a foreign language”, Glottodidactica nr XXXIV 2008, s. 93-103.

http://duepublico.uni-duisburg-essen.de/servlets/DerivateServlet/Derivate-    16161/2008_34.pdf   

 1. „Związki między preferencjami w zakresie stylu uczenia się a strategiami czytania i słuchania w angielskim jako języku obcym”, Przegląd Glottodydaktyczny 26: 2009, s.86-103. 
 2. ‘The concept of learning style and its implications for foreign language teaching’, materiały konferencyjne z V Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej “Języki obce w kontekście współczesnych wyzwań i perspektyw”, organizowanej w Ustroniu w dniach 24-26.04.2009 przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Politechniki Śląskiej.
 3. „Sondaż diagnostyczny w badaniach nad rolą różnic indywidualnych w procesie akwizycji językowej”, Neofilog nr 34: 2010, s. 195-204.
 4. “Language learner strategies and personality-related  factors”,  Komunikacja specjalistyczna, tom 5: Terminologia – komunikacja – translacja,  2010 [red.] Ł.Karpiński,    s.176-187. 
 5. „Strategie przetwarzania tekstów obcojęzycznych a ich efektywność”, Komunikacja specjalistyczna”, tom 5: Terminologia – komunikacja – translacja, 2010 [red.] Ł.Karpiński,    s. 210-222.
 6. “The impact of blended learning on teaching English for vocational purposes”   Glottodidactica nr XXXIX/1: 2012 s. 47-56.   

https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/bitstream/10593/3610/1/EL%c5%bbBIETA%20DANUTA%20LESIAK-BIELAWSKA%20(Warszawa)%20The%20Impact%20of%20Blended%20Learning%20on%20Teaching%20English%20for%20Vocational%20Purposes.pdf   

13. „Nauczanie podstawowej, anglojęzycznej terminologii muzycznej w formie blended
       learning – wyniki badań” E-mentor 4/46: 2012  s. 50-55   

       http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/46/id/95214.

 1. „Rola analizy potrzeb i ewaluacji kursu w nauczaniu języka specjalistycznego”, Neofilolog 41 (2013): Nauczanie/uczenie się języków specjalistycznych, s. 99-112.
 2. “ ‘English for Instrumentalists’ – Designing and Evaluating an ESP Course” – ESP World 43/2014, s. 1-32.

       http://www.esp-world.info/Articles_43/Lesiak-Bielawska.pdf

 1. „Przyswajanie terminologii fachowej w angielskim jako języku obcym w dwu odmiennych w formach blended learningowych” – wyniki badań. E-Mentor 5/57; 2014
  s. 25-32.

       http://www.e-mentor.edu.pl/app/czasopismo/artykul/numer/57/id/1140.html

 1. “Key aspects of ESP materials selection and development” – ESP World 46/2015
  s. 1-26   

http://www.esp-world.info/Articles_46/ESPmaterialsLesiak-Bielawska.pdf

 1. “ESP research in historical perspective” – ESP World 46/2015 s. 1-23

http://www.esp-world.info/Articles_46/E_Lesiak-Bielawska%20ESPinHistorical Perspective.pdf

 1. “Technology in ESP pedagogy” – ESP World 48/2016 s. 1-23 
  http://www.esp-world.info/Articles_48/Lesiak_Bielawska_E.pdf
 2. “The Role of Discipline-specific Knowledge in ESP Teaching” – ESP World 47/2015
  s. 1-15   

http://www.esp-world.info/Articles_47/47_Lesiak-Bielawska_Role.pdf

 1. „Potrzeby nauczycieli języków specjalistycznych a dostępne programy kształcenia i formy doskonalenia zawodowego” Języki Obce w Szkole 3/2015 s. 75-79   
 2. Technologie informacyjne w dydaktyce języków specjalistycznych” Języki Obce w Szkole 4/2015 s. 4-10.
 3. “Exploring factors affecting active recall of technical terminology” – ESP World 54/2017 s. 1-29   

http://www.esp-world.info/Articles_54/Lesiak_Bielawska_Elzbieta.pdf

 1. „Wykorzystanie materiałów autentycznych w nauczaniu słuchania ze zrozumieniem w języku do celów akademickich” Języki Obce w Szkole 1/2017 s. 116-121.

Wybrane tłumaczenia:

 1. Potencjał kompozycyjny utworów na instrumenty solowe: III Sympozjum Kompozytorskie Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina, 2003 (red. Alicja Gronau-Osińska). Warszawa: Wydawnictwo AMFC. Tłumaczenie streszczeń artykułów.
 2. J. Dankowska “The Nietzschean ‚musical south’ – the music of vitality, affirmation and…” [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 6 (2007), s. 129-142. Tłumaczenie artykułu.
 3. M. Dziadek “’Female’ music criticism in Poland 1890-1939” [w:]  Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 6 (2007), s. 155-167. Tłumaczenie artykułu.
 4. J. Dankowska “About music, philosophy and science…” [w:] Interdisciplinary Studies in Musicology. [Vol.] 10 (2011), s. 183-189. Tłumaczenie artykułu.
 5. M.M. Boużyk (2013). Wychowanie otwarte na religię. Polska Szkoła Filozofii Klasycznej o roli religii w wychowaniu.  Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Tłumaczenie streszczenia pracy.

Konferencje i wyjazdy:

Wspólpraca:


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018