dr hab. Ryszard Duź, prof. UMFC

Urodziłem się w 1952 roku we Wrocławiu. Tam również odbyła się moja edukacja, którą ukończyłem we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w 1976 roku, uzyskując dyplom z wyróżnieniem.

Od 1977 roku współpracuję z Kwartetem „Wilanów”, z którym przez 29 lat działalności dałem ok. 3 tysięcy koncertów w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych, znaczących festiwalach muzycznych, nagraniach radiowych, telewizyjnych i płytowych (35 płyt CD).

Od roku 1991 pracuję w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie od roku 2003 jestem profesorem nadzw. na Wydziale Instrumentalnym w klasie altówki i kameralistyki (kwartety smyczkowe). W latach 2012-2016 sprawowałem funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego UMFC. W wyborach 2016 zostałem wybrany ponowie na tę funkcję (kadencja 2016-2020).

W okresie mojej działalności w AMFC, miałem możliwość pracy z wieloma kwartetami smyczkowymi, które osiągały bardzo dobre wyniki na egzaminach, brały udział w wielu koncertach akademickich, a także uczestniczyły w konkursach (również międzynarodowych).

W roku 1999 na Międzynarodowym Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej im. K. Bacewicza w Łodzi zespół zajął III. miejsce, w roku 2000 kwartet „Royal” – przeze mnie prowadzony, zajął I. miejsce i Grand Prix na Międzynarodowym Konkursie im. Carlo Solive w Casale Monferato we Włoszech oraz w 2001 roku na ww. konkursie w Łodzi kwartet „PRO Musica” zajął III. miejsce, prezentując bardzo wysoki poziom wykonawczy.

W roku 2003 mój student, Michał Zaborski, zajął III. miejsce na Konkursie im. J. Brahmsa w Portschach (Austria), również III. miejsce na Ogólnopolskim Konkursie Altówkowym im. J. Rakowskiego w Poznaniu oraz II. miejsce na Międzynarodowym Konkursie Altowiolistów w Bled w 2004 roku.

Oprócz działalności pedagogicznej w AMFC w Warszawie, brałem również udział w Mistrzowskich Kursach Muzycznych, prowadząc zajęcia z altowiolistami i zespołami kameralnymi, m.in. w roku 1999 w Bydgoszczy, w Zespole Szkół Muzycznych, w 2000 roku w Bielsku Białej oraz Limie (Peru), a od 2002 roku regularnie uczestniczę w Międzynarodowych Wakacyjnych Kursach Mistrzowskich w Zamościu.

Ryszard Duź


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018