prof. dr hab. Ryszard Cieśla

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Solista Teatru Wielkiego w Warszawie od 1983 r. do dziś. Członek zespołu muzyki dawnej ,,Bornus Consort” w latach 1983-87. Laureat II nagrody na Międzynarodowym Konkursie wokalnym w ‚s-Hertogenbosh w Holandii w 1986 r. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w Hochschule für Music und Darstellende Kunst w Wiedniu w sezonie 1988/89. Profesor Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, w latach 2005-2008 dziekan Wydziału Wokalnego. W latach 2008-2012 pełnił funkcję prorektora ds. dydaktyki UMFC. Od 2012 r. pełni funkcję dziekana Wydziału Wokalno-Aktorskiego (kadencje 2012-2016 i 2016-2020).
Szef artystyczny Filharmonii im. Romualda Traugutta, towarzystwa patriotycznego założonego w 1983 r. przez muzykologa i krytyka muzycznego Tadeusza Kaczyńskiego. Organizator i dyrektor artystyczny Festiwali Filharmonii im. Romualda Traugutta: Festiwalu Pasyjnego ,,Crucifixus est?”, Festiwalu Pieśni Kompozytorów Polskich, Festiwalu Pieśni Europejskiej, Festiwalu Poezji Polskiej. W roku 1997 za działalność w Filharmonii otrzymał wyróżnienie Niezależnej Fundacji Popierania Kultury Polskiej POLCUL FOUNDATION w Australii. Reżyser spektakli muzycznych:

Nagrał do zbiorów archiwalnych Polskiego Radia pieśni Moniuszki, Paderewskiego, Szymanowskiego, Schuberta, Schumanna, Mahlera, Straussa i Ravela. W roku 1998 nagrał z Filharmonią im. Traugutta pieśni okresu odzyskania Niepodległości, sprawując zarazem kierownictwo muzyczne (Studio Hard Record).


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019