prof. dr hab. Robert Cieśla

Urodzony w Rzeszowie. Dyplom Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie z wyróżnieniem w 1988 roku. Studiował w Międzynarodowym Studio Operowym w Zurychu. Przez 16 lat solista teatrów niemieckich: Mannheim, Basel, Mainz, Karlsruhe, Braunschweig, Komische Oper Berlin, Saarbrücken, Nürnberg, i.in. Śpiewał także spektakle operowe w Szwajcarii, we Francji, w Belgii, Luxemburgu, Austrii, itp. Występował pod batutą znanych dyrygentów jak np.: Stefan Soltesz, Günter Neuhold, Ivan Törzs. Otrzymał szereg nagród m.in. na konkursach: im. Ady Sari, Verviers (Belgia), dwuletnie stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki. Współpracował z Teatrem Wielkim w Warszawie, Polskim Radiem, Südwestfunk w Niemczech oraz TVP 1 i TVP 2. W 2007 roku śpiewał z wielkim sukcesem partię Stefana w operze „Straszny Dwór” w Chicago. Odbył liczne tournée w Chinach śpiewając spektakle operowe i koncerty m.in.: w Pekinie, Wuhan, Changsha (2012, 2013, 2014, 2016, 2017).

W 2005 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Akademii Muzycznej im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi. W tym samym roku ukończył studia z zakresu psychologii klinicznej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z wynikiem bardzo dobrym. Jest autorem programu rehabilitacji pacjentów z chorobą niedokrwienną serca za pomocą ćwiczeń oddechowych i wokalnych.

W 2011 roku wraz z pomysłodawczynią prof. Katarzyną Jankowską-Borzykowską utworzył Międzywydziałowe Studium Pieśni na UMFC w Warszawie.

W 2013 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski nadał mu tytuł profesora sztuk muzycznych.

Od szeregu lat prowadzi działalność edukacyjną wykładając na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Współpracował również z Uniwersytetem Rzeszowskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prowadził szereg klas mistrzowskich m.in. w Rydze, Istambule, Linzu, Bari, Catanii, Valencii, Pekinie, Wuhan i in. Przez wiele lat prowadził warsztaty mistrzowskie na festiwalu „Chopin Górecki”.

W 2015 roku był jurorem Międzynarodowego Konkursu im. V. Belliniego w Catanii we Włoszech, gdzie prowadził też kursy mistrzowskie.

W 2015 otrzymał od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego medal – Zasłużony dla Kultury Polskiej, a w 2016 – Nagrodę Rektora I stopnia (zbiorową, za utworzenie Międzywydziałowego Studium Pieśni).

W 2016 roku śpiewał w przedstawieniu premierowym partię Alfreda w operze „La Traviata” G. Verdiego w Pekinie (w międzynarodowej obsadzie).  W 2017 r. prowadził klasy mistrzowskie w Valencii i Pekinie.

Studenci z klasy prof. dr hab. Roberta Cieśli nagradzani są licznymi nagrodami na międzynarodowych konkursach wokalnych.

 


ostatnia modyfikacja: 15/10/2018