Monika Sojka

Ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie na Wydziale Wychowania Muzycznego, sekcja rytmiki.

Z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie związana jest od 1998 roku, gdzie sprawowała opiekę artystyczną nad wieloma prezentacjami muzyczno-ruchowymi. Przedstawiała również autorskie interpretacje ruchowe utworów muzycznych. W kręgu jej zainteresowań leży istota odczuwania muzyki ruchem ciała, jak również poszerzanie możliwości wyrazu i ekspresji ruchowej. W tym celu poszukuje różnego rodzaju wypowiedzi ruchowych. W swoich działaniach wykorzystuje elementy technik tańca współczesnego, jak również efekty własnych poszukiwań artystycznych.

Monika Sojka jest wykładowcą w Zakładzie Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej i prowadzi zajęcia: technika ruchu, kompozycja ruchu, metodyka oraz zespoły rytmiki.


ostatnia modyfikacja: 20/02/2014