ad. dr Miłosz Bembinow


Fot. Agata Fiech

Miłosz Bembinow – kompozytor, dyrygent, laureat konkursów kompozytorskich, stypendysta Rządu Bawarskiego oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Autor kompozycji chóralnych, oratoryjnych, a także muzyki filmowej i rozrywkowej. Jego utwory znalazły się na 30 płytach CD, spośród których dwie zostały wyróżnione „Fryderykiem”. Od blisko 20 lat animator życia muzycznego, działacz szeregu stowarzyszeń i fundacji – ostatnio m.in. Związku Kompozytorów Polskich i Stowarzyszenia Autorów ZAiKS.

Obecnie adiunkt w Katedrze Kompozycji UMFC. Przedmiot jego pracy doktorskiej stanowił utwór Amor vincit na mezzosopran, baryton, chór i orkiestrę oraz omówienie tego dzieła przez pryzmat specyfiki pracy kompozytora. Przedstawiona została geneza kompozycji oraz zagadnienia związane z wyborem i użyciem tekstu. Poruszone też zostały m.in. problemy jakie niesie ze sobą operowanie złożonym aparatem wykonawczym – np. szeroki wachlarz możliwości fakturalnych i brzmieniowych. W pracy pisemnej Miłosz Bembinow skoncentrował się także na umiejscowieniu utworu Amor vincit w kontekście historycznym i próbie odpowiedzi na pytanie jaka jest rola tego typu muzyki dziś – do jakiego odbiorcy może być adresowany świecki utwór o charakterze kantatowo-oratoryjnym u progu drugiej dekady XXI wieku.

W macierzystej uczelni, od października 2004 roku, dr Miłosz Bembinow prowadził m.in. takie przedmioty jak czytanie partytur, instrumentacja i propedeutyka kompozycji na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca oraz czytanie partytur, instrumentacja i współczesne techniki kompozytorskie na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i teorii Muzyki.

Więcej informacji: www.bembinow.com

e-mail: miloszb@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019