dr hab. Michał Sławecki

Michał Sławecki – organista, kompozytor, dyrygent, gregorianista. Urodził się w Puławach. Ukończył Salezjańskie Liceum Muzyczne w Lutomiersku w klasie organów Katarzyny Sekury. W latach 2001-2006 studiował muzykę kościelną w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (organy – Magdalena Czajka, dyrygentura – Sławek A. Wróblewski), a w latach 2003-2008 kompozycję w klasie Stanisława Moryto, uzyskując dyplomy z wyróżnieniem. W roku akademickim 2006-2007 studiował w Conservatorio di Musica A. Casella w L’Aquila we Włoszech (kompozycja – Alessandro Sbordoni, organy i śpiew gregoriański – Giandomenico Piermarini) oraz odbył staż w Pontificio Istituto di Musica Sacra w Rzymie (śpiew gregoriański – Alberto Turco, Daniel Saulnier).

Uczestniczył w kursach śpiewu gregoriańskiego, które prowadzili mistrzowie tej klasy, co Nino Albarosa (Cremona), Johannes B. Göschl (München), Kees Pouderoijen (Vienna), Franz Karl Praßl (Graz), Federico Bardazzi (Firenze), Giovanni Conti (Lugano), Heinrich Rumphorst (Berlin). Jest członkiem włoskiej i polskiej sekcji Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoriano oraz Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Prowadzi ożywioną działalność na polu propagowania śpiewu gregoriańskiego poprzez kursy, koncerty i uroczyste liturgie w kraju i zagranicą.

Koncertuje jako solista, kameralista i akompaniator. Bierze udział w prawykonaniach utworów współczesnych kompozytorów polskich, a niektóre z nich zostały zarejestrowane na płytach CD. Jest laureatem nagród i wyróżnień w konkursach kompozytorskich. Od 2004 roku pełni funkcję organisty i kantora w Kościele Akademickim św. Anny przy Trakcie Królewskim w Warszawie. Jest II dyrygentem Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.  Jest założycielem, dyrektorem artystycznym i dyrygentem zespołu Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti, z którym w 2011 roku wygrał 59. Międzynarodowy Konkurs Polifonico „Guido d’Arezzo” (I miejsce w kategorii Canto Monodico Cristiano – Concorso oraz I miejsce ex aequo w kategorii Canto Monodico Cristiano – Rassegna a premi).

Pracuje jako adiunkt na kierunku muzyka kościelna na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. W 2012 roku na UMFC obronił pracę doktorską zatytułowaną Topos romano-frankoński. Aspekt wykonawczy na przykładzie wybranych utworów. Obecnie jego badania koncentrują się wokół interpretacji zachodniej monodii liturgicznej w oparciu o najstarsze dostępne źródła adiastematyczne w duchu Dom Eugène Carine’a (semiologia gregoriańska, semiomodalność, semioestetyka, Bewegungstendenz).


ostatnia modyfikacja: 19/04/2016