prof. Marta Gozdecka-Lesz

Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej  w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w klasie fortepianu prof. Jana Ekiera. Umiejętności pianistyczne doskonaliła także pod kierunkiem prof. Marii Wiłkomirskiej, a następnie jako stypendystka rządu francuskiego u profesor Lucette Descaves w Paryżu.

Marta Gozdecka jest laureatką dwóch konkursów krajowych oraz III nagrody Międzynarodowego Konkursu dla Wykonawców Muzyki Współczesnej w Utrechcie (Holandia).

Pianistka koncertowała w Austrii, Anglii, Belgii, Bułgarii, Czechach, Niemczech, Szwajcarii, Kanadzie i w krajach byłego ZSRR.

Dokonała licznych nagrań dla Polskiego Radia oraz rozgłośni radiowych w Holandii, Szwajcarii, Berlinie, Paryżu, Kolonii i w BBC w Londynie.

Występuje z wieloma recitalami w Polsce, również jako kameralistka oraz w programach poetycko-muzycznych i koncertach poświęconych muzykoterapii. Ta forma działalności artystycznej została utrwalona na kasetach i na płycie, które są wykorzystywane w Centrum Zdrowia Dziecka oraz w Centralnym Szpitalu Kolejowym w Międzylesiu.

Jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Tytuł profesora sztuk muzycznych otrzymała z rąk Prezydenta RP w maju 1998 roku.

W latach 1994-2002 była kierownikiem Międzywydziałowego Zakładu Fortepianu Ogólnego warszawskiej Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina. Jest również inicjatorką Międzyuczelnianego Konkursu ,,Miniatura Fortepianowa”.

Artystka otrzymała w roku 1986 Srebrny Krzyż Zasługi oraz w roku 1988 odznakę Zasłużony Działacz Kultury. W marcu 2007 roku otrzymała Srebrny Medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Za wybitne osiągnięcia pedagogiczne otrzymała wielokrotnie nagrodę Rektora, m.in. w 2009 r. nagrodę I stopnia. 

W 2012 roku pianistka ukończyła podyplomowe studia Gender Studies przy Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim.

Prof. Marta Gozdecka-Lesz jest autorką artykułów zamieszczonych w zeszytach naukowych UMFC oraz w ,,Ruchu Muzycznym”.


ostatnia modyfikacja: 11/05/2012