prof. dr hab. Marcin Błażewicz

Kompozytor, pedagog. Urodził się w Warszawie w 1953 r. Naukę muzyki rozpoczął w wieku 13 lat w PSM I st. im. Oskara Kolberga (skrzypce), potem w Liceum Muzycznym i PSM II st. im. F. Chopina (kontrabas). Po otrzymaniu matury studiował przez rok filozofię przyrody w Akademii Teologii Katolickiej (1975/76). Po ukończeniu PSM II st. w 1977 podjął studia na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, w klasie kompozycji prof. Mariana Borkowskiego, które ukończył z wyróżnieniem (1977-1982). Uczestniczył w kursie kompozytorskim pod kierunkiem Françoisa Bernarda Mâche‘a (Pécs, Węgry 1980), Yannisa Xenakisa (Salzburg, Delfy 1985), był stypendystą Sociéte des Compositeurs et Editeurs de Musique SACEM (Francja), a jako stypendysta Acanthes odbył kurs kompozytorski u Oliviera Messiaena w Avignon (Francja 1987).

Od 1985 pracuje w UMFC w Warszawie: początkowo jako asystent, potem jako adiunkt (1996-2003), obecnie jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Kompozycji. Prowadzi: czytanie partytur, propedeutykę kompozycji oraz instrumentację, która stanowi centrum jego zainteresowań. Jest promotorem wielu prac magisterskich. W latach 1999-2002 i 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana Wydziału I AMFC. W wyborach w roku 2008 został wybrany dziekanem Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (w kadencji 2008-2012). W kadencji 2012-2016 sprawował funkcję kierownika Katedry Kompozycji.

Jest laureatem wielu konkursów, m.in.:

Realizował utwory na zamówienie zespołu 2e2m Paula Mefano (1986), Josepha Hertera (1987), Teatru Dramatycznego w Warszawie (1992), Polskiego Radia BIS (1995), niemieckiej firmy produkującej instrumenty perkusyjne „Kolberg” (1996, 1999), Deutschland Radio (1998), Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzyki Perkusyjnej PAS (1998), Jeunesses Musicales World Orchestra & World Brass (1999).

Opublikował szereg artykułów poświęconych problematyce warsztatu kompozytorskiego, estetyce i filozofii sztuki współczesnej, m.in.:

Prezentował referat O sytuacji muzyki polskiej po 1989 roku na V Biennale „La recherche musicale en Europa” (Gif-sur-Yvette, Francja 1992).

Jest organizatorem ponad 200 koncertów poświęconych głównie propagowaniu muzyki współczesnej, wśród nich cykli: Prezentacje Młodych Kompozytorów, Spotkania z Muzyką Współczesną, Młodzi Muzycy Młodym Słuchaczom (Warszawa, 1979-81). Dyrektor artystyczny i twórca festiwalu Międzynarodowe Forum Nowej Muzyki (Warszawa, 1983-87), dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu „Jeunesses Musicales” (Częstochowa, 1986; Warszawa, 1990). Współzałożyciel grupy Modus (1983), doradca do spraw muzycznych Instytutu Francuskiego w Warszawie (1985-86). Juror Międzynarodowego Festiwalu Radiowego Prix Italia (Peruggia 1989). W latach 1986-97 był kierownikiem muzycznym Teatru Polskiego Radia, 2000-2001 redaktor naczelny czasopisma „Muzyka21”.

Członek: ZAiKS (od 1979), w tym Zarządu Sekcji Autorów Dzieł Muzycznych (1998-2002), wiceprzewodniczący (od 2002); Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej (wiceprezes 1989-98); „Jeunesses Musicales” (prezes sekcji polskiej 1989-91), ZKP (od 1999). W latach 1992/93 współpracował z Telewizją Edukacyjną w realizacji audycji muzycznych (cykl „Co to jest muzyka”), od 1995 współpracuje z Programem BIS Polskiego Radia S.A. przy takich cyklicznych programach, jak „Muzyczne Forum” i „Mała Filharmonia”.

Zainteresowania: filozofia współczesna, filozofia wschodu, nauka (fizyka, kosmologia, biologia, psychologia), joga.

tekst z: Alicja Gronau-Osińska
Almanach kompozytorów
AMFC Warszawa 2004


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019