ad. dr Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa

Urodzona w Katowicach, ukończyła z wyróżnieniem Państwowe Liceum Muzyczne w klasie organów Moniki Dąbrowskiej. Studiowała organy pod kierunkiem prof. Magdaleny Czajki i prof. Juliana Gembalskiego. W 2002 roku ukończyła Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie uzyskując dyplom z wyróżnieniem i tytuł magistra sztuki na podstawie wykonanych recitali oraz pracy dyplomowej na temat „Ochrona i konserwacja organów w Polsce – problematyka” (promotor – prof. Jerzy Gołos).

Studia w dziedzinie Ochrony Dóbr Kultury o specjalności konserwatorstwo odbyła w latach 1999-2004 na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Egzamin magisterski w styczniu 2005 r. połączony był z prezentacją osiemnastowiecznego pozytywu szkatulnego, którego badania, dokumentacja i projekt konserwacji były tematem pracy, zaś przeprowadzona konserwacja – dodatkowym działaniem na rzecz ocalenia instrumentu.

W marcu 2011 roku Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa uzyskała stopień doktora w dziedzinie sztuk muzycznych, dyscyplinie instrumentalistyka, w specjalności gra na organach. Rozprawę doktorską poświęciła zagadnieniom kompromisu w wykonawstwie muzycznym i twórczości organowej i kameralnej Josefa Gabriela Rheinbergera.

Jest laureatką II miejsca w Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Klas Organów we Wrocławiu (1996) oraz II nagrody w Międzynarodowym Konkursie Muzyki Organowej w Rumii (1999). Brała udział w wielu kursach i festiwalach muzyki organowej w Polsce i za granicą.

Dwukrotnie była stypendystką Ministra Kultury w dziedzinie ochrony dóbr kultury (2003 i 2004) w związku z realizowanym programem katalogowania organów w Diecezji Siedleckiej.

Od 2002 roku jest pracownikiem Kurii Diecezjalnej Siedleckiej pełniąc funkcję wizytatora organistów oraz rzeczoznawcy do spraw instrumentów organowych. Z ramienia Kurii oraz Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków prowadziła nadzory konserwatorskie przy remontach zabytkowych organów.

Od 2000 roku jest wykładowcą organoznawstwa i gry na organach w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach, gdzie od lipca 2004 roku pełni funkcję dyrektora.

Małgorzata Trzaskalik Wyrwa jest również prezesem Stowarzyszenia PRO MUSICA ORGANA zajmującego się popularyzacją organów i muzyki organowej, ze szczególnym uwzględnieniem upowszechniania problematyki związanej z ochroną i konserwacją zabytkowych instrumentów. W ramach działalności w Stowarzyszeniu organizuje Jesienno-zimowe Koncerty Organowe w Katowicach-Brynowie (1999-2013), Międzynarodowe Warsztaty Organowe na Dolnym Śląsku oraz konferencje, kursy i panele dyskusyjne na temat ochrony i opieki nad zabytkowymi instrumentami.

W latach 2008-2010 uczestniczyła w międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym zachowanych instrumentów Joachima Wagnera, związanym z prowadzonymi pracami konserwatorskimi przy odnalezionych w Pruszynie koło Siedlec organach tego autora z lat 1744-45 posiadających unikatowy, zachowany w oryginalnym stanie niezmienionym system transmisji. Obecnie właścicielem zabytku jest Diecezja Siedlecka. Prace zakończyły się w grudniu 2010 roku i od tej pory instrument ten cieszy się bogatym życiem koncertowym animowanym przez Stowarzyszenie PRO MUSICA ORGANA.

Od 2006 roku Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa prowadzi wykłady z organoznawstwa i kameralistyki organowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019