prof. dr hab. Małgorzata Lewandowska

Profesor zwyczajny (nominacja 24 kwietnia 2012 r.) Wydziału Reżyserii Dźwięku UMFC. Absolwentka Wydziału Reżyserii Dźwięku specjalności filmowej. Reżyser dźwięku w filmie fabularnym, dokumentalnym, teatrze telewizji, serialach telewizyjnych.

Prowadzi zajęcia na Wydziale Reżyserii Dźwięku z przedmiotów:

Podczas zajęć studenci zdobywają doświadczenie realizatorskie, kształtują własną osobowość twórczą, poznają specyfikę percepcji dzieła filmowego, kształtują własną estetykę, konfrontują swoje samodzielne decyzje twórcze podczas kreowania warstwy dźwiękowej filmu z odbiorem widza i słuchacza podczas projekcji, pokazów multimedialnych projektów egzaminacyjnych i koncertach Wydziału Reżyserii Dźwięku  – ,,Niedziela Filmowa” i ,,Multimedialna Majówka” oraz podczas współpracy z reżyserami – studentami szkół filmowych. Uczą się odpowiedzialności za własne koncepcje i dążenia do najwyższego poziomu jakości estetycznej i technicznej dzieła audiowizualnego.

W kadencjach 2005-08 i 2008-12 prof. Małgorzata Lewandowska sprawowała funkcję prodziekana Wydziału Reżyserii Dźwięku. Od 1 września 2012 r. jest dziekanem Wydziału Reżyserii Dźwięku.

Autorka warstwy dźwiękowej filmów i spektakli teatrów tv, m.in.:

SZPITAL — reż. Krzysztof Kieślowski / film dokumentalny 1977
DOM odc. 8-25 (filmy 90-minutowe) — reż. Jan Łomnicki, serial tv 1980-2000
NADZÓR — reż. Wiesław Saniewski / film fab. 1983
BIAŁE MAŁŻEŃSTWO — reż. Magdalena Łazarkiewicz / film fab. 1991
PIERŚCIONEK Z ORŁEM W KORONIE — reż. Andrzej Wajda / film fab. 1992
MODRZEJEWSKA — reż. Jan Łomnicki / serial tv 1988
SUPERWIZJA — reż. Robert Gliński / film fab. 1990
PORA NA CZAROWNICE — reż. Piotr Łazarkiewicz / film fab. 1993
STACJA — reż. Piotr Wereśniak / film fab. 2001
DŁUGI WEEKEND — reż. Robert Gliński / film fab. 2004
VINCI — reż. Juliusz Machulski / film fab. 2004
SKIZ — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2000
GRA MIŁOŚCI I PRZYPADKU — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2002
SALA 108 — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2003
WESOŁYCH ŚWIĄT — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2002
KRÓL EDYP — reż. Gustaw Holoubek / teatr tv 2005
RODZINA ZASTĘPCZA PLUS – serial tv 1999-2008
STYGMATYCZKA –  reż. Wojciech Nowak / teatr tv 2007
SPRAWIEDLIWI – reż. Waldemar Krzystek – serial tv 2009 (1-7 odc.)
PRZEPIS NA ŻYCIE – reż. Michał Rogalski – serial tv 2011 (1-13 odc.)
CZAS HONORU – reż. Michał Kwieciński, Michał Rosa / serial tv sezony I-VI (79 odc.) 2008-13

Filmografia


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019