dr Małgorzata Kubala

Sopran koloraturowy, absolwentka Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego. Umiejętności wokalne doskonaliła u najlepszych polskich śpiewaczek – Haliny Mickiewiczówny, Bogny Sokorskiej, Niny Stano i Zdzisławy Donat, a także u znakomitej śpiewaczki węgierskiej – Sylwii Geszty.

Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki oraz Ministra Kultury Księstwa Luksemburg. Finalistka VIII Międzynarodowego Konkursu Koloraturowego im. Sylwii Geszty. Ma na swoim koncie liczne koncerty w kraju oraz za granicą (Niemcy, Austria, Luksemburg, Łotwa, Kanada).

Od 2002 roku współpracuje z różnymi instytucjami muzycznymi i agencjami występując w szerokim i zróżnicowanym tematycznie repertuarze koncertowym: począwszy od literatury polskiej, przez operetkę, musical aż po współczesne formy estradowe. Ma na swoim koncie występy m.in. z Reprezentacyjnym Zespołem Artystycznym Wojska Polskiego oraz zespołem Teatru Muzycznego w Łodzi – podczas tournée tego zespołu po Niemczech wykonała partię Królowej Nocy w Czarodziejskim flecie W.A. Mozarta. W 2005 roku nawiązała współpracę z wybitną polską śpiewaczką i reżyserem Marią Fołtyn, co zaowocowało zaproszeniem do udziału we wznowieniu Śpiewnika domowego Stanisława Moniuszki w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej. W 2009 roku odbyła tournée po Kanadzie z autorskim programem poświęconym mazurkom Chopina w opracowaniu Pauliny Viardot na głos z fortepianem. Program ten był również prezentowany w ramach obchodów Roku Chopinowskiego w Warszawie i Kołobrzegu oraz w Rydze i Sewilli.

W 2008 roku Małgorzata Kubala obok działalności artystycznej, podjęła wykłady na Wydziale Wokalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. W 2012 uzyskała tytuł doktora sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej wokalistyka, a od 2013 roku jest zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta. Jednocześnie współpracuje z uczelniami zagranicznymi – prowadziła wykłady i zajęcia wokalne m.in. w Jāzepa Vitola Latvijas Mūzikas Akadēmija w Rydze oraz Conservatorio Manuel Castillo w Sewilli.


ostatnia modyfikacja: 07/02/2014