Małgorzata Bisińska-Pawińska

Podczas studiów w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina na Wydziale Wychowania Muzycznego, Sekcja Rytmiki dwukrotnie otrzymałam stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w roku akademickim 1986/87 i 1987/88. W 1989 roku przebywałam na stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki w Pécs na Węgrzech. Podczas pobytu w Wolnej Szkole Sztuki zapoznałam się z muzyczno-wizualną metodą F. Lantosa i M. Apagyi. Zebrane materiały wykorzystałam w swojej pracy magisterskiej, której promotorem był prof. Szabolcs Esztényi.

Po ukończeniu studiów przez kilka lat miałam możliwość sprawdzenia ww. metody w praktyce. Prowadziłam zajęcia muzyczno-wizualne oraz improwizację fortepianową w podstawowej szkole muzycznej.

Jeszcze podczas studiów zostałam zaproszona przez Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej do współpracy jako pianistka-improwizatorka na zajęciach muzyczno-ruchowych. W latach 2000-2012 akompaniowałam do zajęć tańca narodowego na Wydziale Wokalnym w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Jestem zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Rytmiki i Improwizacji Fortepianowej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca, gdzie od 1991 roku prowadzę zajęcia z improwizacji fortepianowej. Przekazuję swoją wiedzę i doświadczenie studentom specjalności rytmika i dyrygentura chóralnej. Od 1989 roku uczę również improwizacji fortepianowej na Wydziale Rytmiki w ZPSM im. Fryderyka Chopina.

Podnosząc swoje kwalifikacje uczestniczę w kursach krajowych i zagranicznych. W 2013 roku zostałam ekspertem Centrum Edukacji Artystycznej i współtworzyłam podstawę programową z zakresu improwizacji fortepianowej dla szkół muzycznych II stopnia.

 


ostatnia modyfikacja: 18/12/2013