prof. Maja Nosowska-Pasławska

Naukę gry na fortepianie rozpoczęłam w wieku lat 4. Przeszedłszy cały trzystopniowy cykl kształcenia muzycznego ukończyłam PWSM w Warszawie jako mgr sztuki w klasie fortepianu prof. Natalii Hornowskiej i Jerzego Marchwińskiego. Doskonaliłam następnie swe umiejętności u prof. Tatiany Nikołajewej w Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Moskwie, a także u Guido Agostiego, Ricarda Brengoli i Alaina Meunier w Accademia Chigiana w Sienie.

Już na I roku studiów w warszawskiej PWSM, moje zainteresowania skoncentrowały się wokół muzyki kameralnej, której uprawianiu poświęciłam całe swoje dalsze życie zawodowe, zarówno jako wykonawca, jak i pedagog. I tak w duecie ze skrzypkiem zostałam w 1968 roku laureatką I Międzynarodowego Konkursu Muzyki współczesnej w Utrechcie, w 1969 r. otrzymałam list gratulacyjny jury konkursu w Genewie za akompaniament wokalny,a potem szereg dyplomów i wyróżnień w tej dziedzinie na innych konkursach krajowych i międzynarodowych.

Od tej pory prowadzę bardzo ożywioną działalność koncertową na estradach całej Europy, w USA i na Kubie, będąc partnerką tak wybitnych artystów jak: Kaja Danczowska, Jadwiga Rappé, Oleg Krysa, Ivan Monighetti, Milos Sadlo, Michael Flaksman, Jean Fournier, Wolfgang Marschner i wielu, wielu innych.

Uprawiam wiele form kameralistyki i gatunków stylistycznych. I tak w r. 1971 wspólnie z Barbarą Halską założyłam Warszawski Duet Fortepianowy, a w r. 1974 – Trio z Kają Danczowską i Tadeuszem Wojciechowskim. Współpracowałam też jako klawesynistka z polskimi orkiestrami kameralnymi T. Ochlewskiego, K. Teutscha i J. Maksymiuka.

Dokonałam szeregu nagrań płytowych i radiowo-telewizyjnych dla PRiTV oraz licznych rozgłośni europejskich. Szczególnie bliska jest mi muzyka Schuberta, Brahmsa, Szymanowskiego, a także literatura francuska.

Inne formy działalności

Moją pasją jest pedagogika, zajmująca w mym życiu nie mniej miejsca niż obecność na estradzie i w studiu nagrań. Od lat jestem związana z warszawską Akademią Muzyczną im. F. Chopina, gdzie prowadzę klasę kameralną. Od kilku lat uczę kameralistyki również w Średniej Szkole Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Przedmiotem mojej szczególnej troski jest gatunek pieśni artystycznej.

Prowadziłam również kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą: State California University Fresno, Nord Holland Festival Alkmaar, Accademia Tranese, a ostatnio kurs dla śpiewaków i pianistów w Epsom College (Anglia) w ramach Summer School „Colla Voce”.

Interesują mnie systemy edukacji na świecie i możliwość ich transferu na grunt rodzimy, zwłaszcza właściwe i świadome używanie ciała, tak w grze na instrumencie i śpiewaniu, jak w komunikacji i przekazie idei artystycznych.

W trosce o dobrą kondycję tego ,,narzędzia pracy”, jakim jest ciało dla zawodowego muzyka, stworzyłam ,,Fundację Św. Cecylii – Zdrowie dla muzyków”, której celem jest budowanie świadomości wymogu ustawicznego dbania (profilaktyki zawodowej) o własną (i własnych uczniów) kondycję psychofizyczną – oraz w perspektywie stworzenie centrum rehabilitacji dla muzyków.

Chwile wolne od aktywności zawodowej najchętniej spędzam w górach, w lesie, na wsi bądź … w kinie.

prof. Maja Nosowska

e-mail: maja.nosowska@chopin.edu.pl


ostatnia modyfikacja: 26/07/2017