prof. UMFC dr hab. Lilianna Stawarz

Klawesynistka i pedagog, urodzona w Przemyślu. W 1988 roku ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie, w klasie klawesynu Władysława Kłosiewicza, a w 1990 roku uzyskała dyplom Conservatoire National de Region de Rueil-Malmaison, w klasie Huguette Dreyfus. Jest laureatką pierwszego Ogólnopolskiego Konkursu Klawesynowego im. Wandy Landowskiej w Krakowie (II nagroda), Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku, finalistką Międzynarodowego Konkursu Klawesynowego w Paryżu. Uczestniczyła w licznych kursach mistrzowskich poświęconych problemom wykonawczym muzyki baroku, m.in. w Akademia Musicale w Sienie, Innsbrucku, Villecroze i Krakowie.

Od 2003 roku prowadzi klasę klawesynu, basu cyfrowanego, improwizacji oraz zajęcia z wokalistami – studium recytatywu i arii barokowej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie i na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku.

Stopień doktora w dziedzinie sztuki muzycznej w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka uzyskała w 2003r., a w 2008 r. na podstawie dorobku artystycznego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej Suity klawesynowe G. F. Haendla HWV 426-433 – problemy wykonawcze otrzymała stopień doktora habilitowanego.

Lilianna Stawarz wykłada także na licznych kursach i seminariach poświęconych zagadnieniom interpretacji i wykonawstwa muzyki dawnej, m.in. od 1993 roku podczas letnich kursów Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie.

Jako pedagog Uniwersytetu Muzycznego udziela się w licznych kursach, zajęciach i seminariach (Forum Muzyki Dawnej) poświęconych interpretacji muzyki baroku. Szczególnie związana jest z Wydziałem Wokalnym, który corocznie organizuje koncerty i spektakle powierzając jej kierownictwo artystyczne oraz współpracuje z Zakładem Muzyki Dawnej. Od 1991 roku jest członkiem zespołu muzyki dawnej Il Tempo, specjalizującego się w muzyce instrumentalnej i wokalno-instrumentalnej od wczesnego baroku do klasycyzmu. Dokonała z nim wielu nagrań radiowych, płytowych oraz uczestniczyła w licznych koncertach i liczących się festiwalach muzyki dawnej w kraju i za granicą, m.in. w Brugii, Brukseli, Utrechcie, Moskwie, Nowym Jorku, Nowym Brunszwiku, Rzymie i Berlinie.

Lilianna Stawarz najbardziej ceni sobie działalność w zakresie kameralistyki. Z niektórymi solistami została ona utrwalona na płytach z Agatą Sapiechą, Simonem Standagem, Olgą Pasiecznik, Małgorzatą Wojciechowską, Arturem Stefanowiczem, Janem Staniendą, Tytusem Wojnowiczem.

Aktualnie współpracuje też z New Art Ensamble (Sebastian Wypych) i z zespołem instrumentów dawnych L’Ensemble Hyacinthus (Grzegorz Lalek).

W 2003 roku ukazała się jej pierwsza solowa płyta z utworami Carla Philippa Emanuela Bacha (wydana przez CD Accord), a w styczniu 2007 roku – podwójny album CD z Suitami klawesynowymi HWV 426-433 Georga Friedricha Haendla (wydany przez Fundację Pro Musica Camerata), a w 2012 roku trzecia solowa płyta z Inwencjami i Sinfoniami Johanna Sebastiana Bacha wydana przez Polskie Radio.

Od 1991 roku związana jest z Warszawską Operą Kameralną, zarówno jak klawesynistka-kameralistka, jak i dyrygentka – prowadziła od klawesynu i pozytywu dzieła instrumentalne i wokalno-instrumentalne, m.in.: Pasję wg św. Marka Johanna Sebastiana Bach, cykl koncertów „Pieśni i Aryje — utwory XVIII- wiecznych polskich kompozytorów”, utwory Antoniego Milwida i Marcina Żebrowskiego oraz Opera Omnia Marcina Mielczewskiego, a także opery: Dido and Aeneas Henry Purcella, Tetide in Sciro Domenico Scarlattiego (CD ze spektaklu), Rinaldo Georga Friedricha Haendla, (jako asystentka Władysława Kłosiewicza). Nagrała także, jako kierownik artystyczny, sześć płyt kompaktowych z muzyką instrumentalną i wokalno-instrumentalną XVII wieku – Opera Omnia Mielczewskiego oraz płytę z dziełami kompozytora polskiego baroku Damiana Stachowicza. Ponadto uczestniczyła w licznych koncertach i festiwalach Warszawskiej Opery Kameralnej, realizując basso continuo w takich dziełach operowych, jak: Orfeo, Il Ritorno d`Ulisse in Patria i L`incoronazione di Poppea Claudio Monteverdiego, L`Euridice Jacopo Periego, Satiro e Corisca Tarquinio Meruliego, Imeneo, Rinaldo i Giulio Cesare Haendla, Alceste Jean-Baptiste Lully’ego, Tancrede André Campry i Jephte Michela Montéclaira. Wraz  z Jean-Claude Malgoirem brała również udział przy przygotowaniu i wykonywaniu oper: Catone in Utica (Tourcoing) Antonio Vivaldiego i Il Ritorno d`Ulisse In Patria (Royaumont) Monteverdiego.

W latach 2012-2016 pełniła funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku.

W 2005 r. odznaczona została Brązowym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego. W 2012 r. otrzymała nagrodę I st. Rektora UMFC w Warszawie, prof. Stanisława Moryto.

Zainteresowania: literatura, film, kulinaria.

e-mail: lilianna.stawarz@gazeta.pl


ostatnia modyfikacja: 06/10/2016