prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Jabłoński

Krzysztof Jabłoński urodził się 2 marca 1965 roku we Wrocławiu. W wieku 6. lat rozpoczął naukę gry na fortepianie u Janiny Butor, z którą pracował przez 12 lat. Od wczesnych lat był stypendystą różnych organizacji i towarzystw (m.in. Towarzystwa im. F. Chopina). W wieku lat 12 zagrał po raz pierwszy z orkiestrą. Zdobył szereg pierwszych nagród w konkursach krajowych oraz międzynarodowych, z których pierwszym był konkurs ,,Premio Dino Ciani” w Mediolanie w roku 1980, gdzie, będąc najmłodszym uczestnikiem, zajął piąte miejsce. Nikita Magaloff – przewodniczący jury tego konkursu – zaprosił go wówczas do udziału w swoich kursach mistrzowskich. W latach 1983 – 1986 pianista studiował w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach u prof. Andrzeja Jasińskiego.

W roku 1985 Krzysztof Jabłoński zdobył III Nagrodę w XI Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie, co przyniosło mu wiele propozycji koncertowych na całym świecie. W latach 1988 – 1992 zdobył szereg nagród w prestiżowych międzynarodowych konkursach pianistycznych:

Intensywna działalność koncertowa, jaką rozpoczął w roku 1985, trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Występuje na estradach Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Meksyku, Izraela, Japonii i Korei. Wśród dyrygentów, z którymi współpracował są między innymi: M. Bernardi, A. Boreyko, S. Comissiona, J. Kaspszyk, J. Krenz, J. Lopez-Cobos, G. Nowak, K. Penderecki, M. Pijarowski, W. Rowicki, M. Stern, T. Strugała, Y. Tezuka, R. Zollman.

Artysta prowadzi też ożywioną działalność jako kameralista. Występował z Deseret String Quartet, Israel Chamber Orchestra String Quartet, Shanghai Quartet. Jest też założycielem duetu ,,Chopin Duo”, w którym wraz z wiolonczelistą Tomaszem Strahlem koncertuje w kraju i za granicą od 1999 roku. Artysta nagrywa dla radia i telewizji w wielu krajach. Ma w dorobku 16 płyt kompaktowych nagranych w Japonii, Niemczech i w Polsce. Niektóre z tych nagrań wydane są także jako Video Laser Discs, Video Tapes oraz kasety. W ramach Wydania Narodowego Dzieł F. Chopina w redakcji prof. J. Ekiera zarejestrował na płytach komplety Etiud, Preludiów, Impromptus, a także Wariacje i Krakowiaka z towarzyszeniem Sinfonii Varsovii pod batutą J. Kaspszyka.

Na przełomie lat 1998/1999 Krzysztof Jabłoński był częstym gościem uroczystości związanych z obchodami 150. rocznicy śmierci F. Chopina. Występował wówczas w Europie, Północnej Ameryce oraz Izraelu. Wziął też udział w koncercie w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej w Warszawie, inaugurującym obchody Roku Chopinowskiego w Polsce.

W latach 1999-2003 współpracował z Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie, wykonując muzykę do spektaklu baletowego Fortepianissimo oraz oryginalną wersję na fortepian i głosy dramatu lirycznego C. Debussy’ego Peleas i Melizanda. Polska premiera tej wersji odbyła się w kwietniu 2002 roku.

W roku 1999 Minister Kultury Turcji uhonorował go zaszczytnym odznaczeniem za wkład w popularyzację muzyki Chopina.

Od roku 2000 jest członkiem Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Chopinowskiego w Wiedniu.

Krzysztof Jabłoński zajmuje się także pedagogiką. Prowadził klasy fortepianu w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu (1994-1995) oraz w Katowicach (1997-1999), a od 2004 roku jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi także kursy mistrzowskie oraz bierze udział w pracach jury międzynarodowych konkursów pianistycznych. W 2005 roku został zaproszony do udziału w pracach Jury XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014