prof. zw. dr hab. Krystyna Makowska-Ławrynowicz

Naukę gry na fortepianie rozpoczęła w szóstym roku życia u prof. Hanny Lachertowej. Państwowe Liceum Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem w klasie fortepianu mgr Piotra Lacherta. Po studiach w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, w klasie fortepianu prof. Marii Wiłkomirskiej uzyskała dyplom z wyróżnieniem w 1971 r. W latach 1971-1973 była stypendystką rządu polskiego i austriackiego. Ponadto brała udział w międzynarodowych mistrzowskich kursach pianistycznych i kameralistycznych w Szwajcarii, Niemczech i Austrii.

Krystyna Makowska-Ławrynowicz jest laureatką kilku międzynarodowych konkursów pianistycznych, m.in. im. Roberta Schumanna w Zwickau (1969), ,,Festwochen” w Wiedniu (1972), Ludwiga van Beethovena w Wiedniu (1973) oraz ,,Bayerischer Rundfunk” w Monachium (1974). Wielokrotnie uczestniczyła, jako pianistka-kameralistka, w krajowych i zagranicznych konkursach muzycznych, na których młodzi instrumentaliści, z którymi występowała, zdobywali wysokie lokaty. Występowała z recitalami, koncertami symfonicznymi i kameralnymi w Niemczech, Austrii, Francji, Finlandii, Szwajcarii, Szwecji, Rosji, Holandii, Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji, Anglii, Turcji, we Włoszech, w USA (m.in. Carnegie Hall) oraz na Kubie. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych m.in. Festiwalu im. George Sand (Francja), ,,Steirischer Herbst” (Austria).

Krystyna Makowska-Ławrynowicz, jako solistka i kameralistka dokonała kilkudziesięciu nagrań m.in. dla Bayerischer Rundfunk und Fernsehen, Österreichischer Rundfunk, Radia Kubańskiego, Polskiego Radia i Telewizji oraz nagrań kilku płyt CD preferując kompozytorów polskich: F. Chopina, St. Moniuszkę, K. Lipińskiego, L. Różyckiego, J. Zarębskiego, A. Zarzyckiego, H. Wieniawskiego, J. Wieniawskiego, K. Szymanowskiego, H. Swolkienia.

Od 1973 r. pracuje w Akademii Muzycznej w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), początkowo w klasie fortepianu prof. Marii Wiłkomirskiej, później w Katedrze Kameralistyki Fortepianowej pod kierunkiem prof. Jerzego Marchwińskiego. W roku 1979 otrzymała tytuł adiunkta, a w 1990, po przewodzie II stopnia – stanowisko docenta. Od lutego 1992 r. była profesorem nadzwyczajnym, a od grudnia 2010 r. jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Wielokrotnie pełniła funkcję recenzenta i opiekuna artystycznego w przewodach kwalifikacyjnych I i II stopnia w Akademiach Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Warszawie. W latach1999-2005 była prorektorem ds. kontaktów zagranicznych AMFC w Warszawie.

Prof. Krystyna Makowska-Ławrynowicz od lat współorganizuje Międzynarodowe Kursy Muzyczne w Łańcucie biorąc czynny udział w zajęciach i koncertach. Kilkakrotnie pełniła funkcję jurora w ogólnopolskich Konkursach Muzyki Kameralnej w Stalowej Woli, Koszalinie, Bydgoszczy.

W 1995 r. Departament Szkolnictwa Artystycznego Ministerstwa Kultury i Sztuki i Centrum Edukacji Artystycznej powierzyło jej funkcję konsultanta szkolnictwa artystycznego, którą pełni do dziś.


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014