prof. dr hab. Krystyna Juszyńska

Krystyna Juszyńska, prof. dr hab. w dyscyplinie teoria muzyki, obecnie prof. nadzw. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Studia w zakresie teorii muzyki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (PWSM) w Łodzi ukończyła z wyróżnieniem (1977). Doktorat na temat sztuki pianistycznej Józefa Hofmanna obroniła w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (1987), habilitację (dawniej kwalifikacje II stopnia) uzyskała w Akademii Muzycznej w Krakowie (2000). Tytuł profesora sztuki muzycznej otrzymała w 2015 roku. Pracę w Akademii Muzycznej w Łodzi trwającą 37 lat zakończyła w 2014 roku. Od 2012 roku jest zatrudniona w Katedrze Teorii Muzyki Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie (od 2012 na stanowisku prof. nadzwyczajnego, od 2016 – prof. zwyczajnego).

Pracowała w Akademii Muzycznej w Łodzi na stanowisku asystenta (od 1977), adiunkta (od 1987), profesora nadzwyczajnego (od 2003). Pełniła funkcję prodziekana Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej (2005-2012) i kierownika Zakładu Kultury Muzycznej Łodzi i Regionu (2010-2014). Była członkiem Zarządu Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2003-2015), gdzie trzy kadencje pełniła funkcję sekretarza Wydziału Sztuki i Nauk o Sztuce (2003-2012), a następnie przewodniczącej tego Wydziału (2012-2015). Była członkiem Zarządu Polskiego Instytutu Muzycznego z siedzibą w Łodzi oraz członkiem Rady Muzeum Miasta Łodzi powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi (dwie kadencje 2008-2016).

Autorka książki pt. Interpretacja artystyczna dzieła muzycznego (Łódź 1999) oraz około 80 artykułów naukowych z teorii muzyki, edukacji muzycznej, pianistyki i życia muzycznego Łodzi. Brała udział w około 60. konferencjach naukowych międzynarodowych i ogólnopolskich. Prowadziła badania naukowe w Polsce i za granicą: USA (1994), w Paryżu (2008, 2010, 2011), Sankt Petersburgu (2000), Berlinie (2001), Lwowie (2002), Wilnie (2006). Inicjatorka badań nad muzyką Łodzi i redaktor dwóch serii wydawniczych: „Kultura muzyczna Łodzi” (5 tomów) oraz serii „Twórcy życia muzycznego Łodzi” (1 tom). Wypromowała 11 prac licencjackich, 67 prac magisterskich oraz 1 doktorat.

Jako studentka otrzymała nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszej studentki roku (1975) oraz stypendium Towarzystwa im. Fryderyka Chopina w Warszawie za pracę na temat sztuki pianistycznej Józefa Hofmanna (1976). Odznaczona Nagrodami Rektora Akademii Muzycznej w Łodzi (1989, 2000, 2009, 2012), Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Nagrodą Naukową Prezydenta Miasta Łodzi (2006), Medalem Artura Rubinsteina (2007), Odznaką Zasłużony dla Miasta Łodzi (2008), Medalem „Pro Publico Bono” (2009), Medalem Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (2012), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2013).

 

 


ostatnia modyfikacja: 05/09/2016