dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz, prof. UMFC

Krystyna Jaźwińska-Dobosz – mezzosopran. Absolwentka filologii romańskiej Uniwersytetu Łódzkiego i Wydziału Wokalno-Aktorskiego łódzkiej Akademii Muzycznej.

W latach 1977-1983 lektor języka francuskiego w łódzkim oddziale Alliance Française. W latach 1979-1985 solistka Teatru Wielkiego w Łodzi, 1985-2000 – Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie. Występowała na wielu scenach europejskich (m.in. w Paryżu, Berlinie, Dreźnie, Wiedniu, Luksemburgu, Brukseli, Moskwie, Wilnie, we Lwowie).

Od 1998 roku związana z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, gdzie prowadzi klasę śpiewu solowego oraz zajęcia z fonetyki języka francuskiego dla wokalistów. W 2012 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego sztuki muzycznej.

Autorka pracy Westchnienie… – Henri Duparc i jego pieśni (UMFC, Warszawa 2007).

Dr hab. Krystyna Jaźwińska-Dobosz jest członkiem Katedry Wokalistyki.


ostatnia modyfikacja: 10/09/2018