dr Klaudia Carlos-Machej

Doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce, adiunkt w Zakładzie Tańca, prodziekan Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca.

W 1995 roku ukończyła studia z wyróżnieniem na Kierunku Taniec na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Uzyskała dyplom pedagoga baletu. W tym samym roku rozpoczęła współpracę z Akademią Muzyczną im. Fryderyka Chopina. Absolwentka Państwowej Szkoły Baletowej w Poznaniu, była tancerka Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”, była tancerka-mim oraz pedagog tańca w Warszawskiej Operze Kameralnej (1996-2013). Wykładowca tańca ludowego, tańca ludowego z dydaktyką, tańca charakterystycznego, tańca charakterystycznego z dydaktyką, polskich tańców narodowych z dydaktyką. Specjalizuje się w tańcach narodowych. Swoje zainteresowania zawarła w rozprawie doktorskiej pt.: Taniec narodowy jako wartość kultury w dobie utraty polskiej państwowości w latach 1772-1918 napisanej pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Komorowskiej.

Wśród publikacji naukowych Klaudii Carlos-Machej znajdują się: Taniec jako wartość kultury. Ciągłość, przemiany, kontrowersje (,,Edukacja Filozoficzna” nr 38/2004, Uniwersytet Warszawski); Taniec jako wartość polskiej kultury narodowej (,,Edukacja Filozoficzna” nr 48/2009, Uniwersytet Warszawski), Polskie tańce narodowe – wykład otwarty, seminarium (Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Piłsudskiego w Warszawie, 5-6.12.2012); Kierunek Taniec (,,Aspiracje” 1(35)/2014).

Wśród prezentacji artystycznych (partie solowe w pantomimach, opero-baletach i operach Warszawskiej Opery Kameralnej): Galimatias Musicum KV 32, Le petits riens KV 299b, KV 299c, muz. W.A. Mozart, reż. R. Peryt – Bianca; Pantalon e Colombina KV 416, muz. W.A. Mozart, reż. J. Klonowski – Colombina; Pimpinione, muz. G. Telemann, reż. J. Stokalska; Il ballo delle ingrate, muz. C. Monteverdi, reż. R. Peryt; Alceste, muz. J.B. Lully, reż. J.C. Malgloire, R. Agnel; Eugeniusz Oniegin, muz. P. Czajkowski, reż. R. Peryt; Nędza uszczęśliwiona, muz. M. Kamieński, reż. J. Stokalska; Juliusz Cezar, muz. G.F. Haendel, reż. M. Grzesiński.

Udział w innych spektaklach Warszawskiej Opery Kameralnej: Venus i Adonis, muz. J. Blow, reż. R. Peryt; Il Sant’Alessio, muz. S. Landi, reż. R. Peryt; Dido i Aeneas, muz. H. Purcell, reż. R. Peryt; Tetide in Sciro, muz. D. Scarlatti, reż. J. Stokalska; L’Amfiparnaso, muz. O. Vecchi, reż. G. Pimpiglione; Don Pasquale, muz. G. Donizetti, reż. J. Stokalska; Cyrulik Sewilski, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Włoszka w Algierze, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Semiramida, muz. G. Rossini, reż. J. Stokalska; Czarodziejski flet, muz. W.A. Mozart, reż. J. Stokalska; Jenufa, muz. L. Janacek, reż. J. Stokalska; Baltazar, muz. Z. Krauze, reż. R. Peryt; Qua vadis, muz. B. Matuszczak, reż. J. Stokalska; Antygona, muz. Z. Rudziński, reż. J. Kilian.

Wśród kompozycji choreograficznych znajdują się:

Uczestniczyła w seminariach, warsztatach tańca prowadzonych przez Ludmiłę Siereżniakową, Borysa Bregwadze, Anatolija Borzowa, Mate Saez, Andre Tysona, Thomasa Lunda, Teo Barea, Andrzeja Chowańca.

Klaudia Carlos-Machej nieprzerwanie od 1994 roku pracuje jako dziennikarka i prezenterka telewizyjna. W 2001 roku w Instytucie Nauk Politycznych UAM odbyła Studia Podyplomowe w zakresie dziennikarstwa. Popularyzuje sztukę tańca, jest autorką cyklu dwunastu odcinków programu Pokochać taniec emitowanego na antenie TVP SA, programu o charakterze edukacyjnym, w którym prezentowano techniki tańca, style i formy tańca, sylwetki wybitnych tancerzy i choreografów, zespoły baletowe, zespoły teatru tańca jak również obyczaje i kulturę taneczną innych narodów. Klaudia Cralos-Machej przeprowadziła kilkadziesiąt wywiadów dla TVP SA z wybitnymi osobowościami świata kultury m.in.: z Bogusławem Kaczyńskim, Witoldem Zapałą, Stefanem Sutkowskim, tancerzami Tantztheater Pina Baush – Nazareth Panadero i Januszem Subiczem. Od 2005 roku jest kierownikiem artystycznym Zespołu Pieśni i Tańca Dzieci Żoliborza.

Klaudia Carlos-Machej jest autorką książki dotyczącej morfologii ruchu – Domowy fitness, Poznań 2007.


ostatnia modyfikacja: 02/06/2014