prof. dr hab. Katarzyna Jankowska-Borzykowska

Absolwentka Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (z wyróżnieniem) w klasie fortepianu prof. Wiktora Mierżanowa oraz kameralistyki fortepianowej w klasie prof. Jerzego Marchwińskiego. Uzupełniające studia, jako stypendystka Rządu Szwedzkiego, odbywała w Królewskiej Akademii Muzycznej w Sztokholmie i Szkole Kameralistyki Radia Szwedzkiego w Edsberg, pracując z tej miary artystami co Greta Erickson, Kurt Levin i Frans Helmerson.

Po debiucie (1977) jeszcze w okresie studiów, z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, występowała jako solistka, grając m.in. koncerty fortepianowe J.S. Bacha, L. van Beethovena, E. Griega, C. Saint-Saënsa, S. Prokofiewa. Katarzyna Jankowska-Borzykowska daje również wiele recitali fortepianowych, głównie z muzyką Fryderyka Chopina, w kraju i za granicą, m.in. we Francji, Holandii, Szwecji, także w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i Iranie.

Najważniejszym nurtem i pasją w działalności artystycznej Katarzyny Jankowskiej-Borzykowskiej jest jednak kameralistyka fortepianowa. Towarzyszy w recitalach wybitnym – polskim i zagranicznym – muzykom, a zwłaszcza śpiewakom, jak np. Jerzy Artysz, Urszula Kryger, Zofia Kilanowicz czy Urszula Jankowska (siostra), z którymi występowała na najpoważniejszych estradach koncertowych w kraju i za granicą, we wszystkich niemal krajach Europy Zachodniej, w Rosji, Izraelu, Azji i Afryce. Uczestniczyła także w wielu festiwalach międzynarodowych i krajowych, jak np. ,,Wratislavia Cantans” (wielokrotnie), Chopinowskim w Dusznikach, Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem, po paryski ,,Musicorama”, ,,Festival van Vlaandereen” w Limburgu (Belgia) czy ,,Jerach Festiwal of Culture & Arts” w Jordanii.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska ma na swym koncie ogromnie wiele nagrań radiowych (archiwalnych i okolicznościowych), tak w kraju jak i za granicą, m. in. we Francji, Niemczech, Danii i Finlandii, także telewizyjnych, w recitalach ,,na ekranie”, filmach dokumentalnych itp. Jej nagranie z barytonem Jerzym Artyszem zostało utytułowane ,,Nagraniem Roku 1990″. Katarzyna Jankowska-Borzykowska ma też na swym artystycznym koncie wiele płyt CD. Jest współlaureatką, z mezzosopranistką Urszulą Kryger, nagrody ,,Fryderyka 2001″ za pieśni K. Szymanowskiego. Nagrywa dla wielu wytwórni płytowych: Tonnpress, DUX, dla firmy japońskiej Pony Canyon Inc., dla firm niemieckich.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska bierze wielokrotnie udział w krajowych i międzynarodowych kursach mistrzowskich, współpracując z tak wybitnymi muzykami i pedagogami, jak np. wiolonczeliści Kazimierz Wiłkomirski, Kazimierz Michalik, Ivan Monigetti, Daniel Szafran czy Ivan Sadlo; śpiewakami jak Teresa Żylis-Gara. Pracuje na Międzynarodowych Konkursach (Konkurs im. W. Lutosławskiego, Konkurs im. St. Moniuszki), uzyskując szczególne wyróżnienia. Towarzyszy młodym, utalentowanym śpiewakom i instrumentalistom na licznych konkursach, w tym największych jak Konkurs im. P. Czajkowskiego w Moskwie, Konkurs im. J. Brahmsa w Hamburgu, ,,Radiowy” w Monachium, ,,Genewa”, ,,Eurowizji”.

Katarzyna Jankowska-Borzykowska jest od wielu lat pedagogiem w macierzystej uczelni. W 2012 roku otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych. W Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina prowadzi klasę kameralistyki fortepianowej, przekazując swe doświadczenie estradowe, artystyczną wrażliwość i pasję młodym pokoleniom muzyków.

Od 2012 roku pełni funkcję kierownika Katedry Kameralistyki Fortepianowej.


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019