prof. Jerzy Romaniuk

Jerzy Romaniuk rozpoczął swoją edukację muzyczną w Liceum Muzycznym w Łodzi w klasie profesora Zygmunta Jeśmana. W latach 1963-1968 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie pod kierunkiem wybitnego pedagoga, profesora Zbigniewa Drzewieckiego. Zaledwie kilka miesięcy po otrzymaniu dyplomu zadebiutował Koncertem fortepianowym d-moll Johannesa Brahmsa na scenie Filharmonii Narodowej w Warszawie.

Studia kontynuował w Moskiewskim Konserwatorium w klasie profesora Jakuba Zaka i Eliso Wirsaladze, dając jednocześnie koncerty i recitale w Związku Radzieckim.

Po powrocie do Polski Jerzy Romaniuk rozpoczął pracę pedagogiczną w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. F. Chopina) w Warszawie. Prowadził kursy mistrzowskie dla pianistów: cztery kursy w Holandii (1992-1995) oraz dwa kursy w Zakopanem (1994, 1995). Od roku 1997 jest profesorem w klasie mistrzowskiej fortepianu. Za pracę pedagogiczną był wielokrotnie nagradzany:

Jerzy Romaniuk odbył liczne tournée za granicą, m.in.: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Danii, Włoszech, Jugosławii, na Węgrzech, w Czechach, na Kubie, we Francji, Austrii, Emiratach Arabskich i w Chinach.

W jego repertuarze znajdują się utwory: Bacha, Scarlattiego, Haydna, Mozarta, Beethovena, Brahmsa, Schuberta, Liszta, Rachmaninowa, Debussy`ego, Ravela, Szymanowskiego, Gershwina i innych.

Jerzy Romaniuk współpracował z wieloma polskimi i zagranicznymi firmami fonograficznymi. Wydał liczne płyty, przede wszystkim z dziełami Chopina. Często też współpracował z BBC w Londynie, Radio Hilversum w Holandii oraz Polskim Radio i TV. Od 1991 roku stale nagrywa dla firmy DUX.

 


ostatnia modyfikacja: 21/04/2010