dr Jakub Hutek

Asystent w Katedrze Edukacji Muzycznej, pełni funkcję sekretarza Katedry. Ukończył muzykologię teoretyczną i stosowaną na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podjął studia w zakresie dyrygentury chóralnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie oraz w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim.

Zainteresowania naukowe Jakuba Hutka oscylują wokół szeroko rozumianej pedagogiki i pedagogiki muzycznej, zwłaszcza w wymiarze aktywności muzycznej osób starszych. Prowadzi chór żeński przy Praskim Sanktuarium Chorych w Warszawie.


ostatnia modyfikacja: 04/05/2020