dr hab. Jagna Dankowska

Dr hab. filozofii (Uniwersytet Warszawski), reżyser dźwięku (Akademia Muzyczna im. F. Chopina). W latach 1991-2005 kierownik Studium Nauk Humanistycznych i Języków Obcych.

Od roku akademickiego 2002/2003 do 2004/2005 prodziekan, a następnie w latach 2005-2008 pełniła funkcję dziekana Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki. W wyborach w roku 2008 została wybrana na stanowisko prorektora ds. studenckich i kontaktów zagranicznych w kadencji 2008-2012.

Zajmuje się filozofią muzyki, a w tym szczególnie niemiecką filozofią muzyki dziewiętnastego wieku, a także polską filozofią i estetyką muzyki. Autorka U podstaw filozofii muzyki. Niemiecka filozofia XIX wieku a muzyka, (Warszawa 2001) oraz licznych artykułów z zakresu filozofii i estetyki muzyki.


ostatnia modyfikacja: 31/10/2016