prof. zw. dr hab. Izabela Targońska

Targońska Izabela Elżbieta, teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog.
W latach 1965-1971 studia w PWSM w Warszawie: teoria muzyki (dyplom 1970), kompozycja u prof. Tadeusza Paciorkiewicza (dyplom 1971); asystent na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki PWSM w Warszawie (1971), po przewodzie artystycznym I stopnia na stanowisku adiunkta (1994), po przewodzie II stopnia na stanowisku profesora nadzwyczajnego (1996); tytuł profesora sztuk muzycznych (2002), obecnie od 2010 roku na stanowisku profesora zwyczajnego.
Specjalizuje się w dziedzinie kształcenia słuchu muzycznego prowadząc od 1971 roku zajęcia dla studentów dyrygentury, reżyserii dźwięku i instrumentalistów w macierzystej uczelni. Autorka wielu utworów, licznych, specjalistycznych artykułów, podręczników i metod w dziedzinie kształcenia słuchu oraz wykładów m.in. dla pedagogów z Polski, Francji, Węgier, Kolumbii i Wietnamu, wykładowca na Międzynarodowych Kursach w Łańcucie (1995-1999). Kierownik tematu V.3.0 – Nowe metody kształcenia słuchu, w ramach resortowego programu badań podstawowych (1989-1991), członek Senatu AMFC (1999-2002), dwukrotna stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – stypendium twórcze (2001 i 2002), od 2000 r. konsultant merytoryczny i ekspert MEN wchodzący w skład Komisji Kwalifikacyjnej i Egzaminacyjnej dla nauczycieli.
Od roku akademickiego 2015/2016 kierownik Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Ważniejsze kompozycje

utwory orkiestrowe:

utwory kameralne:

utwory solowe:

utwory wokalne i wokalno-instrumentalne:

Ważniejsze podręczniki

Inne publikacje

Wykłady i referaty wygłoszone podczas sesji naukowych w szkołach i akademiach muzycznych

BIBLIOGRAFIA

Autorski program nauczania na wydziałach instrumentalnych, w: „Ruch Muzyczny”, nr 11
Morawska-Büngeler Marietta, Kolejny podręcznik Izabeli Targońskiej, w: „Ruch Muzyczny” nr 2/2000, s. 35
Targońska Izabela w: Dictionary of International Biography, March/April 1999
Twenty-Seventh Edition: Targońska Izabela, w: Złota Księga Nauki Polskiej 2000, Naukowcy przełomu wieków, Helion 2001
Targońska Izabela, prof. nadzwyczajny, opracowanie biograficzne, AMFC Warszawa 2000
Targońska Izabela Elżbieta, w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej Fryderyka Chopina, AMFC 2004
Targońska Izabela w: Złota Księga Nauki Polskiej – Naukowcy Zjednoczonej Europy, Polski Instytut Biograficzny, Helion 2006
Targońska Izabela w: Leksykon polskich muzyków pedagogów, Kraków 2008
Targońska Izabela prof. sztuk muzycznych, w: Złota Księga Nauk Humanistycznych, Helion 2013

e-mail: izat@chopin.edu.pl, itargo@wp.pl


ostatnia modyfikacja: 26/07/2017