prof. nadzw. dr hab. med. Henryk Skarżyński

Prof. dr hab. med. Henryk Skarżyński urodził się 3 stycznia 1954 roku w Rosochate Kościelne, woj. podlaskie. W 1979 r. ukończył Akademię Medyczną w Warszawie i rozpoczął pracę w Centralnym Szpitalu Klinicznym AM w Warszawie w Klinice Otolaryngologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w 1983 roku, doktora habilitowanego w 1989, profesora nadzwyczajnego Akademii Medycznej w 1993, a tytuł naukowy profesora medycyny w 1995 roku.

W 1993 r. prof. H. Skarżyński założył Ośrodek Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjny dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących ,,Cochlear Center”, który w 1996 r. został przekształcony w Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Profesor H. Skarżyński został jego dyrektorem. W roku 2003 został otwarty supernowoczesny kompleks diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjny – Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach, którego organizatorem i twórcą jest prof. H. Skarżyński.

Od 2002 roku jest kierownikiem Katedry Audiologii i Foniatrii Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), gdzie utworzył nowoczesne zaplecze diagnostyczne oraz, wraz ze współpracownikami, rozpoczął realizację wielu oryginalnych programów naukowych, dotyczących głosu i mowy, rozwoju uwagi słuchowej oraz wpływu muzyki na ucho wewnętrzne i rozwój intelektualny.

Prof. H. Skarżyński jest autorem lub współautorem ponad 800 prac naukowych, które zostały opublikowane w kraju i za granicą.

Jest członkiem wielu towarzystw naukowych, w tym prestiżowej światowej organizacji naukowej zrzeszającej specjalistów otolaryngologów – Collegium Oto-Rhino-Laryngologicum Amicitiae Sacrum. Członek założyciel European Academy of Otology and Neuro-Otology (EAONO), członek z wyboru American Academy of Audiology, członek honorowy Słowackiego Towarzystwa Otolaryngologii i Chirurgii Głowy i Szyi, profesor honorowy Wydziału Audiologii i Logopedii Brigham Young University, Provo, Utah, USA oraz członek European Society for Artificial Organs.

Zdobył wiele nagród naukowych, w tym:

Prof. Henryk Skarżyński opracował i wdrożył po raz pierwszy w Polsce:

Natomiast w 2002 roku prof. Henryk Skarżyński opracował i wdrożył pierwszy w świecie program leczenia częściowej głuchoty za pomocą implantów ślimakowych u dorosłych, a w 2004 roku u dzieci.

Więcej informacji na stronie http://www.ichs.pl


ostatnia modyfikacja: 14/10/2014