ad. dr Grażyna Paciorek-Draus


Fot. Adam Frankowski

Grażyna Paciorek-Draus – teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog, trener rozwoju zawodowego i osobistego. Absolwentka studiów magisterskich w specjalności kompozycja oraz Podyplomowych Studiów Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. F. Chopina (obecnie UMFC). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile. Jej kompozycje zostały zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Préalable nominowanych do nagrody ,,Fryderyki”.

Jest zatrudniona w macierzystej uczelni na stanowisku adiunkta. Specjalizuje się w neurodydaktyce muzycznej (efektywne metody uczenia się muzyki, techniki pamięciowe), rozwoju słuchu i wyobraźni muzycznej, a także budowaniu odporności scenicznej (praca z tremą, fizyczne i mentalne przygotowanie do występów estradowych). W kręgu jej zainteresowań naukowych pozostaje również edukacja poprzez twórczość (improwizacja i kompozycja dzieci i młodzieży) oraz rozwój osobowości artystycznej – dysertację doktorską poświęciła twórczości fortepianowej Tomasza Sikorskiego i osobowości tego kompozytora ukazanych w perspektywie Teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego.

Prelegent konferencji naukowych, współtwórca pionierskich projektów naukowo-artystycznych, autorka publikacji z dziedziny teorii, filozofii i psychologii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX w. oraz pedagogiki muzyki.

Pracuje z kompozytorami, teoretykami muzyki, reżyserami dźwięku i instrumentalistami Prowadzi wykłady, szkolenia i autorskie warsztaty dla uczniów, studentów i nauczycieli szkół muzycznych. Jest członkiem Katedry Teorii Muzyki i liderem Międzywydziałowego Zespołu Pedagogów Kształcenia Słuchu.

Nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego („Szkoła talentów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie, juror konkursów solfeżowych i kompozytorskich dla młodzieży, autorka programów nauczania i współautorka podstawy programowej przedmiotu Kształcenie słuchu w szkole muzycznej II stopnia, wychowawca laureatów konkursów muzycznych.
Współpracuje z Centrum Edukacji Artystycznej, Uniwersyteckim Centrum Edukacyjnym, Światowym Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz Krakowskim Ośrodkiem Doradztwa dla Artystów KODA.

Została wyróżniona licznymi nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne, w tym za aranżacje i twórczość poetycką.


ostatnia modyfikacja: 15/06/2020