dr Grażyna Paciorek-Draus


Fot. Adam Frankowski

Teoretyk muzyki, kompozytorka, pedagog. Ukończyła studia magisterskie w specjalności kompozycja oraz Podyplomowe Studia Teorii Muzyki w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina). Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki, laureatka nagrody Primus Inter Pares. Swoje wykształcenie uzupełniała podczas międzynarodowych kursów dla młodych kompozytorów, organizowanych przez Polskie Towarzystwo Muzyki Współczesnej, a także kursów i seminariów z zakresu teorii muzyki. Dysertację doktorską poświęciła twórczości fortepianowej Tomasza Sikorskiego oraz osobowości tego kompozytora ukazanych w perspektywie Teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego.

Jest zatrudniona w macierzystej Uczelni na stanowisku adiunkta. Pełni funkcję kierownika Pracowni Kształcenia Słuchu i Harmonii działającej w ramach Katedry Edukacji Muzycznej. Nauczyciel dyplomowany przedmiotów teoretycznych w OSM II st. im. Z. Brzewskiego (tzw. „szkoła talentów”) i PSM II st. im. J. Elsnera w Warszawie.

Organizator i juror konkursów solfeżowych i kompozytorskich dla dzieci i młodzieży. Autorka programów nauczania, współautorka podstawy programowej dla przedmiotu kształcenie słuchu w szkole muzycznej II stopnia.

Jako kompozytorka prezentowała swe utwory m.in. podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej ,,Warszawska Jesień”, Forum im. Witolda Lutosławskiego, Musica Polonica Nova, a także we Francji, Kanadzie, USA, Holandii i Chile oraz na antenie radiowej i telewizyjnej w kraju i za granicą. Jej kompozycje zostały także zarejestrowane na płytach wydanych przez Acte Préalable, które otrzymały nominacje do nagrody ,,Fryderyków”.

Jest wykładowcą warsztatów, seminariów, lekcji otwartych dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych I i II stopnia oraz studentów uczelni muzycznych. Prowadzi autorskie warsztaty percepcji i interpretacji muzyki, muzyki XX wieku, improwizacji, technik pamięciowych dla muzyków oraz Trening Autorealizacji Artystycznej.

Współpracuje z Katedrą Teorii Muzyki, Katedrą Akustyki Muzycznej, Pracownią Psychologii Muzyki i Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym przy UMFC oraz Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych i Fundacją Cultura Animi.

Bierze czynny udział w sesjach i konferencjach naukowych. Jest autorką publikacji z dziedziny teorii i filozofii muzyki, percepcji i interpretacji muzyki, antropologii kulturowej, muzyki XX wieku oraz dydaktyki, zajmuje się także krytyką muzyczną. Jej zainteresowania naukowe obejmują edukację muzyczną, percepcję i interpretację muzyki oraz rozwój osobowości twórczej.

Została wyróżniona licznymi nagrodami za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i artystyczne, m.in. za aranżacje i twórczość poetycką.


ostatnia modyfikacja: 28/10/2016