ad. dr hab. Ewa Skardowska

Ewa Skardowska, doktor habilitowany UMFC, pianistka, absolwentka dyplomowych i podyplomowych studiów pianistycznych w klasach Bronisławy Kawalli i Jana Ekiera. Studiowała także w Peabody Conservatory of Music w Baltimore, USA w klasie Ellen Mack.

Od ukończenia studiów żywo zainteresowana kameralistyką fortepianową; występowała z wieloma instrumentalistami polskimi i zagranicznymi. W 2004 roku, wspólnie z Adamem Zarzyckim  (skrzypce) i Piotrem Hausenplasem (wiolonczela) założyła Varsovia Piano Trio, z którym koncertowała w Polsce i wielu krajach świata: Turcji, Czechach, Egipcie, Wlk.Brytanii, Rumunii, Mołdawii, Finlandii, Bułgarii, Chinach, Irlandii, Gruzji. W składzie tria nagrała dwie płyty CD z muzyką polską: dla DUX/2006 oraz dla Orfeus Music/2013.

Była jurorką V Seattle International Piano Competition (2013). W kręgu jej zainteresowań leży promocja utworów solowych i kameralnych kompozytorów polskich związanych z UMFC, a także za sprawą związku z Piwnicą Artystyczną Kurylewiczów – Andrzeja Kurylewicza.

Pianistka związana jest z Wydziałem Instrumentalnym UMFC. Jest też autorką kilkudziesięciu artykułów popularno-naukowych o muzyce („Twoja Muza”), kilkunastu naukowych, dysertacji „O roli pianisty w dydaktyce instrumentalistów” oraz książki „Relacje w trio fortepianowym” wydanej przez UMFC w 2013 roku. Współtworzy zespół redakcyjny nowo powstającej publikacji wieloautorskiej UMFC.

e-mail: ewaskardowska@op.pl


ostatnia modyfikacja: 30/01/2019