Emilia Lipka

Pracownik Katedry Edukacji Muzycznej działającej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC oraz sekretarz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego UMFC.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończyła ze specjalizacją psychologa klinicznego. W latach dziewięćdziesiątych pracowała jako psycholog w amerykańskiej, sieciowej agencji reklamowej Leo Burnett oraz w międzynarodowej firmie mediowej Starcom, gdzie zajmowała się zagadnieniami związanymi z psychologią reklamy i marketingu, a także badaniem wpływu mediów na postawy i zachowania konsumenckie w różnych grupach społecznych.

Od 2005 roku jest pracownikiem dydaktycznym specjalności Pedagogika baletowa, od 2009 roku współpracuje z Centrum Edukacji Nauczycieli Szkół Artystycznych.


ostatnia modyfikacja: 06/02/2014