Elżbieta Brodzińska

Absolwentka Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (sekcja Teorii Muzyki).

Od 1989 roku nauczyciel teorii muzyki w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie – uczy kształcenia słuchu, zasad muzyki, harmonii z ćwiczeniami i form muzycznych. Od 2004 roku kierownik Sekcji Przedmiotów Ogólnomuzycznych w PSM II st. im. J. Elsnera i OSM II st. im. Z. Brzewskiego, wchodzących w skład ZPSM nr 1. Organizator i juror Regionalnych Konkursów Solfeżowych dla uczniów szkół muzycznych II st. regionu mazowieckiego.

Od 1993 roku zatrudniona na stanowisku wykładowcy, a od 2004 – starszego wykładowcy w Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina), uczy kształcenia słuchu na wydziałach: Instrumentalnym (III), Wokalno-Aktorskim (IV) i Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca (V), ćwiczeń harmonicznych na wydziale V oraz metodyki nauczania kształcenia słuchu w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym. Prowadzi również kursy przygotowawcze z kształcenia słuchu dla kandydatów na studia na Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów (II) oraz wydziały: III i IV. Jest członkiem Międzyuczelnianej Katedry Kształcenia Słuchu.

Od 1990 roku członkini Chóru Kameralnego, działającego przy Warszawskiej Operze Kameralnej oraz członkini zespołów wokalnych: Chopin Vocal Consort (dawniej: AMFC Vocal Consort) (od 1997) i Bennonitae Cantantes (od 2000). Nagrodzona przez Ministra Kultury w 2003 roku odznaką Zasłużony Działacz Kultury.


ostatnia modyfikacja: 23/12/2013