dr Monika Pawelec-Skurzyńska

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (tytuł uzyskany na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz magister filologii polskiej (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego) i filologii włoskiej (Katedra Italianistyki Uniwersytetu Warszawskiego). W czasie studiów uczestniczyła w zagranicznych programach stypendialnych, m.in. stypendium włoskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Jest autorką artykułów naukowych i referatów na temat:

Współpracowała przy grantach „Rękopiśmienne Bogactwa mowy polskiej ks. Alojzego Osińskiego jako pierwszy normatywny słownik kolokacyjny” i „Wielki słownik języka polskiego”, aktywnie działała w kole naukowym Lingua Iuris.

Od ponad 9 lat uczy poprawności językowej. Tego typu kursy prowadziła m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Okręgowej Radzie Adwokackiej czy Biurze Rzecznika Praw Pacjenta. Zajmowała się redakcją tekstów w Biurze Trybunału Konstytucyjnego i książek naukowych o tematyce juryslingwistycznej. Od 9 lat zajmuje się również nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz języka włoskiego.

Szczególnie interesuje się poprawnością w języku ogólnym, ale też w różnych typach tekstów specjalistycznych, np. prawnych i prawniczych, urzędowych, naukowych. Wykorzystuje swoją wiedzę, szkoląc, a także oceniając, korygując i redagując teksty. Za największy sukces poczytuje sobie skuteczne popularyzowanie idei poprawności językowej, posługiwania się starannym, prostym i zrozumiałym językiem. Zajmuje się językiem ojczystym, ale również językami obcymi (głównie włoskim i rosyjskim). Pasjonuje ją podejście porównawcze. Lubi czytać, opracowywać i badać słowniki – te współczesne i te zabytkowe, historyczne.


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018