dr Anna Szyjkowska-Piotrowska

Dr Anna Szyjkowska-Piotrowska – urodzona w 1981 roku filozof kultury i sztuki, kurator, krytyk sztuki, lingwistka. Autorka książki Po-twarz. Przekraczanie widzialności w sztuce i w filozofii (Słowo/obraz terytoria i Wydawnictwo Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina), która stała się lekturą obowiązkową na uczelniach artystycznych i uniwersytetach. Wykładowca związany z UMFC od siedmiu lat. Obecnie prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe dotyczące wzajemnych inspiracji pomiędzy sferą wizualną i sferą dźwiękową. Dzieli je ze studentami UMFC na zajęciach z estetyki. Pośród polskich publikacji brakuje naukowego omówienia tego tematu. W humanistyce muzyka często pozostaje w izolacji wobec innych zjawisk kultury. Dr Szyjkowska-Piotrowska przygotowuje publikację książkową związaną z zagadnieniem wzajemnych inspiracji pomiędzy muzykami i malarzami, która zostanie wydana na początku 2019 roku. Jest organizatorką konferencji, wystaw, autorką artykułów naukowych i licznych artykułów o sztuce, a także współpracowniczką instytucji artystycznych takich jak Muzeum Sztuki w Łodzi czy MOCAK w Krakowie. Prowadzi również badania naukowe we Francji. Związana jest z ośrodkami paryskimi takimi jak Paris X, gdzie jest członkiem grupy badawczej „L’humain inconnu”, a także z Uniwersytetem w Rennes jako współorganizator programu naukowego „ La politique du visage”(EA7472) i (EA 4050). W obu tych ośrodkach była organizatorką konferencji i będzie redaktorką wynikających z nich publikacji.

Obecnie współopracowuje z Profesor Dorotą Folgą-Januszewską program nauczania skierowany specjalnie na artystów (sposoby zapamiętywania historii kultury, sztuki, miejsc, faktów, chronologii).

Jej zainteresowanie muzyką ma charakter interdyscyplinarny, jako filozofka kultury bada jej rolę pośród innych dziedzin, znaczenia muzyki dla całości kultury, analogie pomiędzy muzyką i sztukami plastycznymi.

Dr Anna Szyjkowska-Piotrowska wykłada również na Akademii Sztuk Pięknych i na Collegium Civitas. Jej propozycja zajęć na Collegium Civitas została wpisana do syllabusu zajęć obowiązkowych dotyczących kultury i sztuki. Na UMFC prowadzi zajęcia z Historii Kultury, Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Estetyki, a także (jako lingwistka, ze specjalizacją z języka angielskiego i francuskiego, tłumaczka ustna i pisemna) lektoraty z języka angielskiego.

Była stażystką w Unii Europejskiej w Departamencie Kultury i Edukacji, stypendystką Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uczestniczką licznych konferencji między innymi na Sorbonie, na Uniwersytecie w Oksfordzie czy uniwersytecie Sapienza w Rzymie.


ostatnia modyfikacja: 20/11/2018